Науково-дослідна лабораторія «Центр прогнозно-планових ініціатив Таврійського регіону»

Оновлено: 10.06.2021

П А С П О Р Т науково-дослідної лабораторії «Центр прогнозно-планових ініціатив Таврійського регіону»


Науково-дослідна лабораторія «Центр прогнозно-планових ініціатив Таврійського регіону» почала своє існування у 2011 році, як платформа для наукових досліджень в сфері партнерства і єдності інтересів господарюючих суб’єктів, суспільних організацій, органів державного управління,  розробки проєктів цільових, регіональних і галузевих програм розвитку.  
Мета діяльності НДЛ - організація роботи з упровадження науково-дослідної діяльності у сфери управління бізнесом та публічного управління, надання відповідних науково-консультаційних та консалтингових послуг.
 

 

 

Основні завдання НДЛ

- моніторинг, динамічна експертна оцінка, аналіз умов соціально-економічного розвитку
Херсонської області у контексті зведення локальних пріоритетів і цілей розвитку суб’єктів
системи прогнозування (стейкголдерів: органів державного управління, господарюючих суб’єктів, інвесторів, споживачів, контролюючих і фіскальних органів);
 

- створення інформаційно-комунікаційної системи агрегування соціально-економічних та суспільних  цілей розвитку на рівні органів публічної влади;
- розробка і впровадження функціональної моделі інтегрованої системи управління операційними бізнес-процесами підприємств промисловості та сфери послуг;
 
 
-  проведення громадських і підприємницьких експертиз і слухань проєктів державних регіональних, цільових та галузевих програм розвитку в системі державного прогнозування і стратегічного планування;
- проведення маркетингових досліджень (ринку, поведінки споживачів на ринках товарів і послуг);
 
- обґрунтування та розроблення концептуальних засад, наукових, методологічних та практичних рекомендацій щодо впровадження сучасних моделей лідерства у практику управління бізнес-структурами.

Контакти

Головний корпус ХДУ, каб.302
Тел.: +38 0552 32-67-62
Вн. тел.: 233
Email: