Оновлено: 21.10.2020

НАШІ ПРОЄКТИ


 

  1. “Процесна організація управління підприємствами сфери послуг в Україні” (№ державної реєстрації 0115U001129) Держбюджетна тема 2014-2016 рр.;

  2. 2016 – «Удосконалення управління трудовими ресурсами на ПП «Авто-граф» (науковий керівник д.е.н., проф. Н.І.Шашкова). Замовник – ПП «Авто-граф».

  3. 2018 – НДР «Розробка інтегрованої інфокомунікаційної системи управління операційними бізнес процесами у ПП «Соболєв Д.П.»» (науковий керівник д.е.н., проф. Н.І.Шашкова) Замовник – ПП «Соболєв Д.П.»».

  4. 2020 – НДР «Маркетингове дослідження споживачів на ринку ремонту та сервісного обслуговування оргтехніки» (науковий керівник проф. Шашкова Н.І.). Замовник - приватне підприємство  «Фірма «Авто-граф».

  5. 2020 – Участь у міжнародному проекті – «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (Проєкт DOBRE, Україна-Польща-США).