Оновлено: 27.01.2021

              Дисципліни СВО "Бакалавр"   
                 
             Вступ у спеціальність. Інформаційні системи управління бізнес-процесами.  Професійна етика в бізнес-адмініструванні.
                 
            Макроекономіка  Менеджемнт і адміністрування (модуль "Теорія організацій")   Креативний менеджмент 
                 
            Менеджмент і адміністрування (модуль "Операційний менеджмент") Податковий менеджмент  Маркетинг
                 
             Основи наукових досліджень   Економіка праці та соціально-трудові відносини  Менеджмент і адміністрування (модуль "Адміністративний менеджмент")
                 
            Державне та регіональне управління  Інвестиційний менеджмент  Менеджмент і адміністрування (модуль "Стратегічне управління")
                 
            Управління бізнесом   Менеджмент і адміністрування (модуль"Самоменеджмент. Управління інноваціями")  Логістика 
                 
            Паблік-рилейшнз   Організаційна поведінка   Управлінські рішення
                 
             Конфліктологія Ситуаційний менеджмент   Комунікативний менеджмент
                 
            Організація праці менеджера: Офісний менеджмент  Організація праці менеджера: Основи управлінського консультування  Соціальна економіка.docx  
                 
               Контролінг  
              Дисципліни СВО "Магістр"  
                 
             Глобалізація і політика національної безпеки Операційний менеджмент   Державне управління соціальним та гуманітарним розвитком
                 
            Логістичний менеджмент Публічна політика Публічне управління та адміністрування 
                 
             Організація і технологія діяльності підприємства сфери послуг   Європейські стандарти публічного адміністрування та євроінтеграції Менеджмент організацій 
                 
             Маркетинговий менеджмент  Організація і планування бізнесу  Управління змінами та впровадження інновацій
                 
            Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку Корпоративне управління Державна регіональна політика та територіальна організація влади в Україні
                 
            Тайм-менеджмент Управління інноваційними проектами  

 

ПРОГРАМИ АТЕСТАЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

Програма атестації здобувачів ступеня вищої освіти Магістр 2019-2020 н р.doc (349 Kb)

Питання до атестації- 2019-2020 н р.doc (100.5 Kb)

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Словник основних термінів і понять з дисципліни "Менеджмент і адміністрування (Теорія органазацій)"

Словник основних термінів і понять з дисципліни МЕВСловник основних термінів і понять з дисципліни "Міжнародні економічні відносини"
для студентів спеціальностей:
292 Міжнародні економічні відносини, 073 Менеджмент
ступеня вищої освіти «бакалавр»


Словник основних термінів і понять з "Мікроекономіки"
для студентів спеціальностей:
051 Економіка, 073 Менеджмент,
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
072 Фінанси, банківська справа та страхування
ступеня вищої освіти «бакалавр»


Тематично-термінологічний словник з дисципліни "Національні моделі економічних систем"
для студентів спеціальності 051 Економіка,
ступеня вищої освіти «магістр»


для студентів спеціальності: 
292 Міжнародні економічні відносини
рівня вищої освіти «бакалавр»
для студентів спеціальності: 
051 Економіка, 073 Менеджмент,
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
072 Фінанси, банківська справа та страхування,
292 Міжнародні економічні відносини,
241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм
рівня вищої освіти «бакалавр»