Загальна характеристика спеціальності 051 Економіка (спеціалізація - Економіка підприємства)

Оновлено: 26.09.2016

Поступовий трансформаційний рух до оптимальної організації ринкового господарства в Україні є можливим тільки на базі глибокого розуміння людьми - реальними та потенційними працівниками, підприємцями, менеджерами, державними службовцями та іншими управлінськими кадрами всіх рівнів – теоретичних основ та особливостей  функціонування сучасної економіки.  Саме тому підготовка фахівців вищої кваліфікації галузі знань “Економіка і підприємництво” є виключно важливим напрямом діяльності вищих навчальних закладів України.

Щоб забезпечити кадрову складову ефективної діяльності економіки Таврійського регіону взагалі, і міста Херсона, зокрема, висококваліфікованих фахівців з економіки і підприємництва готують у Херсонському державному університеті, де є для цього не тільки належна навчальна база, а й система теоретичних і прикладних наук та відповідні науково-педагогічні кадри.

З 2003 року на економіко-юридичному факультеті Херсонського державного університету розпочато підготовку фахівців з високорейтингової спеціальності 6.030504 “Економіка підприємства”.  Відкриття тут фундаментальної економічної спеціальності  для нашого регіону дає можливість продовжити навчання випускникам шкіл Херсона і області, що опановують профільну дисципліну “Основи економіки”, а в подальшому постачати дипломованих фахівців і в сусідні області Південно-Східного регіону, де також дається взнаки нестача відповідних спеціалістів. Сьогодні Херсонський державний університет – це єдиний вищий навчальний заклад Херсонської області, де ведеться підготовка за спеціальностями 6.030504 та 7.050107 “Економіка підприємства” (бакалавр, спеціаліст).

Базами проходження виробничої, навчальної та пропедевтичної практик є органи державної влади, банки, промислові підприємства всіх форм власності, підприємства сфери послуг.

 Згідно зі спеціалізацією та здобутою кваліфікацією випускники можуть працевлаштовуватися:

-         економістами-аналітиками, економістами-оглядачами у засобах масової інформації;

-         економістами в управліннях економіки обласних, районних, держадміністрацій, міськвиконкомів;

-         економічних служб та відділів підприємств різних форм власності: планово-економічного, організації праці і зарплати, матеріально-технічного постачання, маркетингу, підготовки і управління кадрами, зовнішньоекономічного тощо.

Повне працевлаштування випускників зумовлене чіткими вимогами щодо відбору абітурієнтів.

Абітурієнт спеціальності «Економіка підприємства» повинен вільно володіти українською мовою; грамотно в усній і писемній формі викладати свої думки, аргументовано доводити свою точку зору; глибоко знати в межах програми середньої школи основи економіки, математику, бути здатним засвоювати знання більш високого рівня; вміти організовувати свою працю і з користю для своєї свідомості і світогляду використовувати вільний час; мати навички вільного спілкування з однолітками; бути здоровим, фізично розвиненим, дисциплінованим, а також відчувати потребу в подальшому духовному і фізичному самовдосконаленні.

При цьому географія працевлаштування  – це майже всі регіони України (Київ, Донецьк, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв тощо), хоча домінуючою тенденцією є концентрація випускників у Таврійському регіоні. Студенти  спеціальності «Економіка підприємства» працюють уХФ КБ «Райффайзен банк Аваль», АКБ «Укрсиббанк», АКБ «Приватбанк» та інших установах банківської сфери; філіях та головних офісах операторів телекомунікацій «СДМА», «Київстар», «МТС», ВАТ «Укртелеком»; готелі «Фрегат»; концерні «Електромаш»; Херсонській облдержадміністрації, Київському та Херсонському міськвиконкомах та інших організаціях України.

Перелік предметів, з яких подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на даний напрям підготовки:

- Українська мова та література;

- Математика;

- Історія України або географія.

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

-                 забезпечить ґрунтовними та вичерпними знаннями з обраного Вами фаху, навичками та уміннями, які базуються на останніх досягненнях науки і техніки;

-                 практичний досвід, отриманий в ХДУ, відкриє шлях до здійснення Ваших мрій;

-                 наші студенти – це майбутня еліта України.

ЯКІСНА ОСВІТА – ШЛЯХ ДО УСПІХУ!

Новий Модуль Навігації

Новий Кількість відвідувань