Новий Модуль Документ

Оновлено: 25.09.2018

МАКЕТ збірника конференції 02-03.11.2017.pdf (1.6 Mb)

Шановні колеги!

Запрошуємо викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції на тему «Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти», яка відбудеться 2-3 листопада 2017 року на базі Херсонського державного університету.

 

Секції конференції:

Секція 1. Економічна теорія та історія економічної думки. Секція 2. Світове господарство і міжнародні відносини.

Секція 3. Економіка та управління національним господарством;

Секція 4. Економіка та управління підприємствами;

Секція 5. Продуктивні сили і регіональна економіка;

Секція 6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;

Секція 7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка;

Секція 8. Гроші, фінанси і кредит. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Статистика;

Секція 9. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

Секція 10. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності;

Секція 11. Теорія та історія державного управління. Суб’єкти і механізми державного управління;

Секція 12. Менеджмент, маркетинг та публічне адміністрування;

 

Контрольні дати конференції

Останній термін подання матеріалів – 1 листопада 2017 р.

Термін виходу з друку збірника – 4 грудня 2017 р.