Адміністрація факультету економіки і менеджменту

Оновлено: 30.01.2021

                                     
                                       Соловйов Андрій Ігорович
декан факультету бізнесу і права
email:
Scopus
ORCID
Google Scholar

 

                   
                    Мельникова Катерина Вікторівна
 заступниця декана з навчально-методичної 
роботи та практик
email
ORCID
Google Scholar
 Синякова Катерина Миколаївна
заступниця декана з організаційно-виховної
роботи та працевлаштування
email
ORCID
Google Scholar

   
Завідувачі кафедрами

         
          Мохненко Андрій Сергійович 
завідувач кафедри фінансів,
обліку та підприємництва
 
email: 

Scopus
ORCID
Google Scholar
 Ушкаренко Юлія Вікторівна 
завідувачка кафедри економіки, менеджменту 
та адміністрування

email
Scopus
ORCID
Google Scholar

Орленко Олена Владиславівна
завідувачка кафедри готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу 
email
Scopus
ORCID
Google Scholar
 

 


Помічники декана

            

  
          Макаренко Сергій Миколайович 
секретар Вченої ради факультету
email

Scopus
Researcher ID
ORCID
Google Scholar
Казакова Тетяна Сергіївна
помічниця декана із наукової роботи
email:

ORCID https://orcid.org/0000-0003-1680-7653

Publons;https://publons.com/researcher/3591913/tetiana-kazakova/

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=YjE_RcQAAAAJ&hl=ru

 Федорчук Олександр Михайлович
помічник декана з міжнародних
зв’язків та інформатизації

email
ORCID
Google Scholar