Андрієвський Б.М.

Оновлено: 18.02.2020

 

Доктор педагогічних наук, професор . Член вченої ради факультету. Член методичної ради факультету. Член Вченої ради університету, член Спеціалізірованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04, член редколегії "Педагогічні науки".

Andrievskіi Boris Makeevich. The doctor of education, professor. The member of the academic council of the faculty of preschool and elementary education. The member of the academic council of the university, the member of specialized academic council for defense of dissertations for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences for the specialty 13.00.04, the member of editorial board “Pedagogical sciences”.

Новий Модуль Навігації