Програмні продукти

Оновлено: 02.11.2015

1. Мультимедійна енциклопедія з курсу «Історія педагогіки» – це цілісна система навчання та оцінювання знань студентів факультету початкової освіти денної, заочної та екстернатної форм навчання педагогічних вищих навчальних закладів.

Призначено в якості наочностей теоретичних та практичних матеріалів (матеріали адаптовані для застосування в умовах кредитно-модульної системи), що забезпечують безпеку та доступність розповсюдження інформації з курсу «Історія педагогіки».

Матеріали практикуму вміщують програму, плани семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи з курсу «Історія педагогіки», які подані за змістом з позиції соціокультурного підходу. У роботі використана модульна технологія, яка створить умови стимулюючої, розвивальної і особистісно-творчої функції одержання знань. Враховуючи специфіку пізнавальної діяльності студентів, була розроблена система творчих завдань та тестів для самоконтролю.

Автори: Співаковський Олександр ВолодимировичПетухова Любов Євгенівна,Близнюков Владислав Павлович

2. Web-мультимедійний сайт з курсу «Історія загальної та дошкільної педагогіки»

Призначено для підтримки курсу «Історія загальної та дошкільної педагогіки» у вищих навчальних закладах.