Оновлено: 18.03.2021

       Викладачі кафедри здійснюють теоретичну, методичну та практичну підготовку з наступних видів спорту: баскетболу, волейболу, гандболу, футболу, легка атлетика, спортивні двобої, плавання, скелелазіння. В ході навчально-методичної роботи на кафедрі велика увага приділяється підвищенню знань, вмінь і навичок здобувачів вищої освіти з перерахованих видів спорту.

         Викладачі кафедри олімпійського та професійного спорту здійснюють викладання обов'язкових і вибіркових компонент ОП  "Фізична культура і спорт" за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, силабуси яких відображені в каталогах.

КАТАЛОГ СИЛАБУСІВ ОБОВ'ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТ ОП на 2020-2021 навчальний рік

І курс

- Спортивні ігри з методикою викладання (баскетбол)  Силабус. Спорт.ігри з методикою викладання. Баскетбол.pdf (319.2 Kb)

- Рухливі та рекреаційні ігри Силабус.Рухливі та рекреаційні ігри.pdf (257.3 Kb)

- Історія фізичної культури Силабус. ІФК.pdf (244.2 Kb) 

- Спортивна психологія Силабус Спортивна психологія.pdf (405.6 Kb)

- Вступ до спеціальності Силабус Вступ до спеціальності.pdf (689.6 Kb)

- Легка атлетика з методикою викладання Силабус. Легкая атлетика.pdf (634.4 Kb)

ІІ курс

- Спортивні ігри з методикою викладання (гандбол) Силабус. Спорт. ігри. Гандбол.pdf (323.3 Kb)

- Психологія: загальна та спортивна Силабус Психологія. загальна та спортивна.pdf (280.3 Kb)

- Педагогіка: загальна та спортивна Силабус Педагогіка загальна та спортивна.pdf (78.4 Kb)

- Спортивні ігри з методикою викладання (волейбол) Силабус. Спорт. ігри Волейбол.pdf (274.5 Kb)

ІІІ курс

- Спортивні ігри з методикою викладання (футбол) Силабус. Спорт. ігри. Футбол.pdf (713.1 Kb)

- Теорія та методика спортивного тренування Теорія та методика спортивного тренування.pdf (436.7 Kb)

- Легка атлетика з методикою викладання Силабус. Легкая атлетика.pdf (634.4 Kb)

- Теорія та методика фізичного виховання Силабус ТМФВ.pdf (616.2 Kb)

- Плавання з методикою викладання Силабус. Плавання з методикою викладання.pdf (115.4 Kb)

ІV курс

Олімпійський та професійний спорт Олімпійський та професійний спорт.pdf (129.5 Kb)

- Фізкультурно-спортивні споруди Силабус Фізкультурно-спортивні споруди.pdf (342.9 Kb)

- Організаційно-методичні основи фізичної культури різних груп населення та масового спорту Силабус. Організаційно-метод.основи ФК різних груп населення та масового спорту.pdf (5.4 Mb)

- Теорія та методика спортивного тренування Силабус ТіМСТ, 4 курс.pdf (90.6 Kb)

- Атлетизм, загальна та спеціальна фізична підготовка Силабус Алтетизм, загальна та спеціальна фізична підготовка.pdf (205.5 Kb)

- Управління фізичною культурою і спортом Силабус Управління фізичною культурою і спортом .pdf (630.4 Kb)

- Теорія та методика обраного виду спорту (за видами спорт.діяльності) Силабус. Теорія та методика обраного виду спорту.pdf (317.3 Kb)

КАТАЛОГ СИЛАБУСІВ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ ОП на 2020-2021 навчальний рік

ІІ курс

Підвищення спортивної майстерності (скелелазіння). Силабус ПСМ (скелелазіння).pdf (505 Kb)

- Підвищення спортивної майстерності (баскетбол). Силабус ПСМ (баскетбол).doc (199 Kb)

ІІІ курс

- Оздоровча фізична культура та фітнес. Силабус Оздоровча фізична культура та фітнес.pdf (224.6 Kb)

- Організація та методика спортивно-виховної роботи у дитячих та молодіжних організаціях Силабус Організація та методика спортивно-виховної роботи у дитячих та молодіжних організаціях.pdf (227.7 Kb)

ІV курс

- Підвищення спортивної майстерності (волейбол). Силабус ПСМ (волейбол).doc (166 Kb) 

 


 

 

 

 

 

 

 

        Для всіх дисциплін, розроблені силабуси, навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД), які включають в себе плани та конспекти лекцій, плани семінарських, практичних та лабораторних занять, завдання для самостійного опрацювання студентами, завдання для поточного та підсумкового контролю, комплекси тестових завдань, критерії оцінювання, основна та додаткова література.

        Для покращення та зручності викладання дисциплін викладачі кафедри регулярно збільшують кількість навчальних, навчально-методичних посібників та рекомендацій з закріплених за ними дисциплін. Серед останніх слід виділити: «Збірка авторських навчальних програм з дисциплін циклу олімпійський та професійний спорт», «Практикум з психології спорту», «Практикум з психології фізичного виховання та спорту», «Практикум з педагогіки та педагогіки спорту», «Практикум з педагогіки фізичного виховання», «Історія олімпійського руху на Херсонщині», «Практика в системі вищої освіти», «Практикум з методики викладання фізичного виховання у закладах вищої освіти».

       Викладачами кафедри розробляються індивідуальні завдання та віртуальні курси для реалізації власної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти та впровадження елементів дистанційного навчання. Дані курси дозволяють покращити процес навчання в тих випадках коли студенти відсутні за умов змагань або навчально-тренувальних зборів або навчаються на заочній формі.

     Для підвищення якості освітнього процесу всі викладачі та співробітники кафедри регулярно підвищують рівень власної професійної підготовленості під час проходження стажування в інших закладах вищої освіти вишах України та за кордоном.