Навчальні та робочі плани

Силабуси освітніх компонентів

Освітньо-наукові програми PhD

Оновлено: 10.02.2021

ОНП_106 Географія_2020 (PhD).pdf (851.5 Kb)

Програми вступних випробувань