Новий Модуль Документ

Оновлено: 07.02.2021

Силабус ОК1 Філософія та методологія науки.doc (908.5 Kb)

Силабус ОК2 Новітні досягнення з фахових дисциплін.docx (736.3 Kb)

Силабус ОК3 Педагогіка і психологія вищої школи.doc (380.5 Kb)

Силабус ОК4 Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО.docx (993.5 Kb)

Силабус ОК5 Комунікативні стратегії.docx (626.7 Kb)

Силабус ОК6 Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.rtf (9.2 Mb)

Силабус ОК7 Сучасна література країни першої іноземної мови.doc (748 Kb)

Силабус ОК8 Теорія літератури.docx (653.8 Kb)

Силабус ОК9 Практичний курс німецької мови та перекладу.docx (713.2 Kb)

Силабус ОК10 Актуальні проблеми перекладознавства.docx (780.2 Kb)

 

Силабус ВК2 Практика усного та письмового перекладу.docx (802.9 Kb)

Силабус ВК3.1 Лінгвоконцептологія в художньому ракурсі.doc (1 Mb)

Силабус ВК3.2 Лінгвокогнітивні та лінгвосеміотичні особливості дискурсу.doc (834 Kb)

Силабус ВК4.1 Загальна теорія другої іноземної мови.doc (975.5 Kb)

Силабус ВК4.2 Теорія і практика другої іноземної мови.doc (1012.5 Kb)

Силабус ВК5.1 Методологія та організація лінгвістичних досліджень.doc (1.2 Mb)

Силабус ВК5.2 Теоретико-методичні засади роботи з науковим текстом.doc (1 Mb)

Новий Модуль Навігації