Оголошення!

Оновлено: 11.10.2021

Кафедра англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова

Оновлено: 13.10.2022

Кафедра англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова була створена 1 вересня 2021 р. шляхом об`єднання кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики, кафедри aнглійської мови та методики її викладання і кафедри слов’янської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова.

 У складі кафедри 3 доктори філологічних наук, 2 доктори педагогічних наук, 12 кандидатів філологічних наук і 3 кандидати педагогічних наук.

 Науковий профіль кафедри доступний за покликанням: Профіль кафедри в Google Scholar.

Кафедра здійснює підготовку за такими освітніми програмами:

Перший (бакалаврський рівень вищої освіти)

Середня освіта (мова і література англійська)

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)

Філологія (прикладна лінгвістика)

Другий (магістерський рівень вищої освіти)

Середня освіта (мова і література англійська)

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська)

Філологія (прикладна лінгвістика)

 Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

«Теорія і практика перекладу»; «Методика навчання іноземної мови в ЗЗСО»; «Практика усного та писемного мовлення англійської мови»; «Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО»; «Практична граматика англійської мови»; «Порівняльна граматика англійської та української мов»; «Теорія і практика перекладу»; «Основи прикладної та комп'ютерної лінгвістики»; «Експериментальна лінгвістика»; «Теоретичні, методологічна та практичні засади когнітивної лінгвістики»; «Інтерпретація художнього тексту»; «Стилістика англійської мови»; «Новітні досягнення з фахових дисциплін»; «Комунікативні стратегії англійської мови»; «Лексикологія англійської мови»; «Сучасна література англійськомовних країн»; «Новітня світова література»; «Інноваційні освітні технології викладання іноземних мов»; «Порівняльна лексикологія англійської та української мов»; «Теорія міжкультурної комунікації»; «Порівняльна стилістика»; «Науково-технічний переклад»; «Ділова англійська мова: комунікація та переклад»; «Практика письмового та усного перекладу»; «Основи редагування текстів різних функціональних стилів»; «Практичний курс турецької мови»; «Практичний курс другої іноземної мови»; «Історія світової літератури»; «Історія зарубіжної літератури»; «Країнознавство»; «Англомовний тренінг»; «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»; «Практична фонетика англійської мови»; «Практичний курс англійської мови»; «Історія англійської мови»; «Вступ до германської філології»; «Література Англії та США»; «Лінгвокогнітивні та лінгвосеміотичні особливості тексту та дискурсу»; «Англійська мова для корпоративного туризму»; «Академічне письмо»; «Історія свтової літератури (17-18ст.)»; «Вступ до літературознавства»; «Історія світової літератури (Античність)»; «Історія світової літератури (ХІХст.)»; «Методика викладання світової літератури»; «Історія світової літератури (Середні віки та Відродження)»; «Сучасна англійськомовна література»; «Історія літератури англійськомовних країн»; «Вступ до мовознавства».

Кафедра підтримує тісні зв'язки з кафедрою іноземних мов Комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради, кафедрою перекладознавства  Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, кафедрою теорії і практики перекладу з англійської мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кафедрою педагогіки університету Де Монтфорт (Бедфорд, Велика Британія), кафедрою теорії і практики галузевого  перекладу Херсонського національного технічного університету, кафедрою перекладознавства і контрактивної лінгвістики ім. Г. Кочура Львівського національного університету ім. І. Франка, кафедрою теорії та практики перекладу Київського національного університету ім. Т.Шевченка, кафедрою теорії та практики перекладу з англійської мови Чорноморського національного університету ім. П. Могили.

 

Матеріальна база

Оновлено: 04.02.2021

Відео з інформацією про Матеріальну базу доступні за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/1wBOGTDUYq_kC8631rGvVY6qzDF_j4-8k?usp=sharing

Новий Модуль Документ

Оновлено: 27.10.2021

ОПП

Оновлено: 14.02.2022

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!


 • 25 березня 2020 р.

  Під час карантину, перебуваючи вдома на дистанційній формі навчання, ви отримуєте необхідну навчальну інформацію, практичні завдання від викладачів, які викладають навчальні дисципліни певного курсу згідно з розкладом. Одержані завдання підлягають поточному оцінюванню. Для дистанційного навчання використовуються вебресурси університету, соціальні мережі (Viber-групи,  Facebook, Telegram), спілкування онлайн в Skype, освітні платформи. Комунікація у дистанційному режимі може відбуватися як синхронно, так й асинхронно. Дотримуйтесь дедлайну по завданнях. Електронні адреси викладачів зазначені на сайті кафедри.

  Усе залишається незмінним, окрім місця проведення занять! Будьте здорові! Бережіть себе!

Абітурієнту


 • 7 лютого 2020 р.

  Шановні Абітурієнти!

  Запрошуємо вас на навчання за спеціальністю Середня освіта (Мова і література англійська), кваліфікація за дипломом бакалавра - учитель англійської мови і світової літератури та другої іноземної мови.

  Ви також можете отримати додаткову спеціалізацію з німецької, французької, іспанської, турецької та польської мов.

  З додатковою інформацією можна ознайомитися на сторінці факультету української й іноземної філології та журналістики.

Викладачам


 • 7 лютого 2020 р.

  Шановні колеги!

  На кафедрі англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова ви можете пройти підвищення кваліфікації за темою «ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

  Запрошуємо до співпраці!

   

Контакти

E-mail intertransstudies@gmail.com

Email:

Контакти

Email: