Оголошення!

Оновлено: 11.10.2021

Кафедра англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова

Оновлено: 12.10.2021

Кафедра англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова була створена 1 вересня 2021 р. шляхом об`єднання кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики, кафедри aнглійської мови та методики її викладання і кафедри слов’янської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова.

 У складі кафедри 3 доктори філологічних наук, 2 доктори педагогічних наук, 18 кандидатів філологічних наук і 3 кандидати педагогічних наук.

 Науковий профіль кафедри доступний за покликанням: Профіль кафедри в Google Scholar.

Кафедра здійснює підготовку за такими освітніми програмами:

Перший (бакалаврський рівень вищої освіти)

Середня освіта (мова і література англійська)

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)

Філологія (прикладна лінгвістика)

Другий (магістерський рівень вищої освіти)

Середня освіта (мова і література англійська)

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська)

Філологія (прикладна лінгвістика)

 Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

«Теорія і практика перекладу»; «Методика навчання іноземної мови в ЗЗСО»; «Практика усного та писемного мовлення англійської мови»; «Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО»; «Практична граматика англійської мови»; «Порівняльна граматика англійської та української мов»; «Теорія і практика перекладу»; «Основи прикладної та комп'ютерної лінгвістики»; «Експериментальна лінгвістика»; «Теоретичні, методологічна та практичні засади когнітивної лінгвістики»; «Інтерпретація художнього тексту»; «Стилістика англійської мови»; «Новітні досягнення з фахових дисциплін»; «Комунікативні стратегії англійської мови»; «Лексикологія англійської мови»; «Сучасна література англійськомовних країн»; «Новітня світова література»; «Інноваційні освітні технології викладання іноземних мов»; «Порівняльна лексикологія англійської та української мов»; «Теорія міжкультурної комунікації»; «Порівняльна стилістика»; «Науково-технічний переклад»; «Ділова англійська мова: комунікація та переклад»; «Практика письмового та усного перекладу»; «Основи редагування текстів різних функціональних стилів»; «Практичний курс турецької мови»; «Практичний курс другої іноземної мови»; «Історія світової літератури»; «Історія зарубіжної літератури»; «Країнознавство»; «Англомовний тренінг»; «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»; «Практична фонетика англійської мови»; «Практичний курс англійської мови»; «Історія англійської мови»; «Вступ до германської філології»; «Література Англії та США»; «Лінгвокогнітивні та лінгвосеміотичні особливості тексту та дискурсу»; «Англійська мова для корпоративного туризму»; «Академічне письмо»; «Історія свтової літератури (17-18ст.)»; «Вступ до літературознавства»; «Історія світової літератури (Античність)»; «Історія світової літератури (ХІХст.)»; «Методика викладання світової літератури»; «Історія світової літератури (Середні віки та Відродження)»; «Сучасна англійськомовна література»; «Історія літератури англійськомовних країн»; «Вступ до мовознавства».

Кафедра підтримує тісні зв'язки з кафедрою іноземних мов Комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради, кафедрою перекладознавства  Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, кафедрою теорії і практики перекладу з англійської мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кафедрою педагогіки університету Де Монтфорт (Бедфорд, Велика Британія), кафедрою теорії і практики галузевого  перекладу Херсонського національного технічного університету, кафедрою перекладознавства і контрактивної лінгвістики ім. Г. Кочура Львівського національного університету ім. І. Франка, кафедрою теорії та практики перекладу Київського національного університету ім. Т.Шевченка, кафедрою теорії та практики перекладу з англійської мови Чорноморського національного університету ім. П. Могили.

 

Матеріальна база

Оновлено: 04.02.2021

Відео з інформацією про Матеріальну базу доступні за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/1wBOGTDUYq_kC8631rGvVY6qzDF_j4-8k?usp=sharing

Новий Модуль Документ

Оновлено: 27.10.2021

ОПП

Оновлено: 29.09.2021

Увага!
Переглядається
Освітня програма «Філологія (германські мови та літератури) (переклад включно)»
Самоаналіз _Філологія (германські мови та літератури) (переклад включно).pdf (773.2 Kb)
Проєкт 2021 ОПП 035 Філологія Бакалавр.docx (85.4 Kb)

Всі пропозиції та зауваження чекаємо на електронну пошту кафедри  або пошту гаранта Цапів А.О. 
 
Увага!
Переглядається
Освітня програма «Середня освіта (Мова і література англійська)»
Проєкт 2021 ОПП Середня освіта (Мова і література англійська).docx (75.8 Kb)
 
Увага!
Переглядається
Освітня програма «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), перша –англійська» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Проєкт 2021 ОПП Філологія (англійська) Магістр.docx (85.2 Kb) 
 
 
УВАГА!
ПЕРЕГЛЯДАЄТЬСЯ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
 
Освітньо-професійна програма 2017 Філологія (Прикладна лінгвістика).pdf (536.8 Kb)
Освітньо-професійна програма 2020 Філологія (Прикладна лінгвістика).pdf (616.3 Kb)
 
ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Відомості про самоаналіз ОП Філологія (Прикладна лінгвістика).pdf (674.3 Kb)
 
Програма візиту.pdf (459.2 Kb)
 
Усі побажання та зауваження надсилайте на адресу 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

 • 25 березня 2020 р.

  Під час карантину, перебуваючи вдома на дистанційній формі навчання, ви отримуєте необхідну навчальну інформацію, практичні завдання від викладачів, які викладають навчальні дисципліни певного курсу згідно з розкладом. Одержані завдання підлягають поточному оцінюванню. Для дистанційного навчання використовуються вебресурси університету, соціальні мережі (Viber-групи,  Facebook, Telegram), спілкування онлайн в Skype, освітні платформи. Комунікація у дистанційному режимі може відбуватися як синхронно, так й асинхронно. Дотримуйтесь дедлайну по завданнях. Електронні адреси викладачів зазначені на сайті кафедри.

  Усе залишається незмінним, окрім місця проведення занять! Будьте здорові! Бережіть себе!

Абітурієнту

 • 7 лютого 2020 р.

  Шановні Абітурієнти!

  Запрошуємо вас на навчання за спеціальністю Середня освіта (Мова і література англійська), кваліфікація за дипломом бакалавра - учитель англійської мови і світової літератури та другої іноземної мови.

  Ви також можете отримати додаткову спеціалізацію з німецької, французької, іспанської, турецької та польської мов.

  З додатковою інформацією можна ознайомитися на сторінці факультету української й іноземної філології та журналістики.

Викладачам

 • 7 лютого 2020 р.

  Шановні колеги!

  На кафедрі англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова ви можете пройти підвищення кваліфікації за темою «ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

  Запрошуємо до співпраці!

   

Контакти

Провулок Інженера Корсакова, 47

E-mail intertransstudies@gmail.com

Тел.: +380-552-32-67-58
Вн. тел.: 216
Email:

Контакти

Україна

73000 м.Херсон,

пров. Інженера Корсакова, 47 (5 корпус ХДУ),

ауд. 217 та 224

Тел.: +380 552 32 67 58
Вн. тел.: 213
Email: