Положення ХДУ

Оновлено: 15.02.2021

Положення про організацію освітнього процесу в ХДУ (вересень 2020).docx (244.8 Kb)

Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт) 09.10.2020.pdf (582.4 Kb)

№ 1017-Д Академічний плагіат.doc (185 Kb)

№ 1023-Д Порядок надання індивідуального графіку ХДУ (2).docx (23.5 Kb)

№ 1129-Д Порядок_опитування.doc (46 Kb)

№ 1143-Д Екзаменаційна комісія.doc (69.5 Kb)

№ 218-Д Положення про порядок оцінювання знань студентів.doc (171.5 Kb)

№ 242-Д Положення про ОП ХДУ 2020.docx (68.9 Kb)

№_239_Д_Положення_про_преміювання_НПП.pdf (139.6 Kb)

№ 337-Д Положення про проведення практики студентів ХДУ 2017.doc (109 Kb)

№_390_Д_про_проведеннярейтингового_оцінювання_НПП,_кафедр_і_факультетів.docx (52.5 Kb)

№ 477-Д Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у ХДУ5053311468018019415.docx (23.2 Kb)

№ 480-Д Порядок реагування на випадки булінгу.docx (33.1 Kb)

№ 481-Д Положення про почесні відзнаки ЗОЛОТА і СРІБНА МЕДАЛЬ ХДУ4732840936955569980.docx (618.1 Kb)

№ 494-Д ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність НПП ХДУ.docx (38.5 Kb)

№ 511-Д обрання дисциплін за вибором 2020.doc (56.5 Kb)

№ 771-Д Положення про підвищення кваліфікації.doc (166.5 Kb)

№ 882-Д Положення про науково-методичну раду ХДУ.docx (22 Kb)

№ 884-Д Положення про кафедру ХДУ.doc (58.5 Kb)

№ 889-Д Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни кафедр ХДУ.doc (85 Kb)

№ 803-Д Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.docx (50.6 Kb)

№_802_Д_Порядок_оскарження_процедури_проведення_та_результатів_оцінювання.docx (23.1 Kb)

Внутрішня система забезпечення якості освіти.doc (126 Kb)

Порядок_створення_індивідуального_плану.pdf (533.6 Kb)

Положення про навчально-методичний відділ ХДУ 2019.doc (84.5 Kb)

Положення про академічну доброчесність ХДУ.pdf (193.4 Kb)

Положення про академічну мобільність.docx (26.4 Kb)

Положення про дистанційне навчання в ХДУ.doc (60.5 Kb)

Положення про організацію самостійної роботи студентів.doc (67.5 Kb)

Положення про порядок проведення ректорських контрольних робіт.doc (211.5 Kb)

Положення про Силабус (1).pdf (923.6 Kb)

Положення про факультет ХДУ 2019.doc (61.5 Kb)

Положення_про_гаранта_і_групу_забезпечення_ОП_ХДУ (наказ № 618-Д) (1).docx (30.5 Kb)

ПОЛОЖЕННЯ_про_систему_рейтингового_оцінювання_діяльності НПП ХДУ (1).docx (79.4 Kb)

Порядок ХДУ про визнання результатів неформальної та інформальної освіти.docx (26.5 Kb)

Порядок_опитування_здобучачів освітнього процесу (наказ №619-Д) (1).docx (23.5 Kb)

Розподіл видатків.doc (46.5 Kb)