Для абітурієнтів

Оновлено: 09.03.2021

Шановні Абітурієнти!

Вибір професії – це серйозний та відповідальний крок. Вибираючи спеціальність, визначайте свої інтереси, здібності та особливості.
Знання іноземної мови – запорука успіху! Вивчення іноземної мови – це одна з найважливіших складових сучасної, успішної людини. Знання хоча б однієї іноземної мови розширює світогляд, дозволяє пізнати культуру та звичаї іншого народу.
Студентство – це особливий стан душі. Роки навчання в університеті залишають незабутні спогади. Ми чекаємо на здібних й активних молодих людей, які займатимуться улюбленою справою!

• На факультеті української й іноземної філології та журналістики здійснюється профільна підготовка фахівців: вчителів іноземних мов і світової літератури, викладачів, перекладачів, фахівців з прикладної лінгвістики за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти. 
• Студенти факультету української й іноземної філології та журналістики вивчають англійську, німецьку, французьку, іспанську, російську, польську, турецькі мови.
• Факультет української й іноземної філології та журналістики підтримує тісні зв’язки із закладами вищої освіти України та зарубіжжя зокрема, Польщі, Німеччини, Австрії, Великобританії: навчальні стажування, мовні курси, Лінгвістична школа для студентів, спільні науково-практичні конференції.
 
• Студенти факультету беруть активну участь у програмах академічної мобільності, мають можливість навчатися за програмою подвійних дипломів.
• До послуг студентів розвинена інфраструктура Херсонського державного університету: сучасні лекційні аудиторії, кабінети мультимедійних технологій навчання іноземних мов, лінгафонний кабінет, Наукова бібліотека, сучасні спортивні зали, басейн, гуртожитки, молодіжні кафе, медичний центр.
• Студенти факультету української й іноземної філології та журналістики мають цікаве і насичене студентське життя: заняття у Студії сучасного танцю і Вокальному колективі факультету; участь у різноманітних творчих конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях; волонтерська діяльність.
 
                                                      Запрошуємо до нашої дружньої родини!

 

Освітні програми, за якими здійснюється вступ на факультет української й іноземної філології та журналістики ХДУ у 2021 році:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

● Середня освіта (Українська мова і література)
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність 014.01  Середня освіта (Українська мова і література)
Конкурсні предмети:  1. Українська мова і література
                                      2. Історія України
                                     3. Математика або Іноземна мова, або Біологія або   
                                     Географія, або Фізика або Хімія
 
● Середня освіта (мова і література англійська)
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність 014.02  Середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови)
Спеціалізація 014.021 англійська мова і література*
Конкурсні предмети: 1. Українська мова і література
                                     2. Іноземна мова
                                     3. Історія України або Математика, або Біологія або
                                     Географія, або Фізика або Хімія
* Друга іноземна мова: німецька, французька, польська, турецька
 
● Середня освіта (мова і література німецька)
Спеціальність 014.02  Середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови)
Спеціалізація 014.022 німецька мова і література*
Конкурсні предмети: 1. Українська мова і література
                                     2. Іноземна мова
                                     3. Історія України або Математика, або Біологія або
                                     Географія, або Фізика або Хімія
* Друга іноземна мова: англійська
 
● Середня освіта (мова і література іспанська)
Спеціальність 014.02  Середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови)
Спеціалізація 014.024 іспанська мова і література*
Конкурсні предмети: 1. Українська мова і література
                                     2. Іноземна мова
                                     3. Історія України або Математика, або Біологія або
                                     Географія, або Фізика або Хімія
* Друга іноземна мова: англійська
 
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська*
Конкурсні предмети: 1. Українська мова і література
                                     2. Іноземна мова
                                     3. Історія України або Математика, або Біологія або
                                     Географія, або Фізика або Хімія
* Друга іноземна мова: німецька
 
● Журналістика
Галузь знань 06 Журналістика
Спеціальність 061 Журналістика
Конкурсні предмети: 1. Українська мова і література
                                     2. Історія України
                                     3. Математика або Іноземна мова, або Біологія або  
                                     Географія, або Фізика або Хімія
 

 Другий (магістерський) рівень вищої освіти

● Філологія (Українська мова та література)
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.01 Українська мова та література
Вступні випробування: 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
                                        2. Фахове вступне випробування
 
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Вступні випробування: 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
                                        2. Фахове вступне випробування
 
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
Вступні випробування: 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
                                        2. Фахове вступне випробування
 
● Середня освіта (Мова і література (англійська))
Галузь знань 01 Освіта
Спеціальність 014.02  Середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови)
Спеціалізація 014.021 англійська мова і література
Вступні випробування: 1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
                                        2. Фахове вступне випробування
 
● Журналістика
Галузь знань 06 Журналістика
Спеціальність 061 Журналістика
Вступні випробування: 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
                                        2. Фахове вступне випробування