Студентське наукове товариство

Оновлено: 02.03.2021

 

Науково-дослідницька діяльність студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки й виховання спеціалістів з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення науково-технічного прогресу.

Важливим напрямом діяльності Наукового Товариства є участь студентів в  олімпіадах, науково-практичних конференціях й семінарах, які є пріоритетними  напрямами організації науково-дослідної роботи та дають змогу студентам не тільки апробувати результати власних наукових досліджень, але й сприяють розширенню світогляду та їх всебічному розвитку, встановленню творчих й особистих контактів з однодумцями із провідних вишів України. Студенти мають змогу представити широкій науковій громадськості результати власних досліджень завдяки наявності наукових видань: «Студентські наукові студії», «Магістерські студії».

 Залучення студентів до участі у проведенні наукових досліджень є одним із засобів підготовки й виховання майбутніх фахівців. На нашому факультеті це завдання вирішується завдяки наявності значної кількості наукових об’єднань,а саме: «Актуальні напрями сучасної лінгвістики» (керівник – Димитренко Л.В.), «Структурно-семантичний, лінгвокультурологічний та когнітивно-дискурсивний аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць сучасної німецької мови» (керівник – Солдатова С.М.), «Функціонально-семантичний, когнітивний, комунікативно-прагматичний та соціокультурний аспекти романських мов у синхронії та діахронії» (керівник – Єрмоленко І.І.), «Актуальні проблеми слов’янської філології» (керівники – Руденко Л.М., Михайловська Г.О.), «Функціонально-семантичний, когнітивний, комунікативно-прагматичний та соціокультурний аспекти романських мов у синхронії та діахронії» (керівник – Єрмоленко І.І.), «Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на формування фахівця з іноземних мов у сучасному мультикультурному просторі» (керівники – Колкунова В.В., Шелдагаєва Г.О.), «Сучасні тенденції в філології» (керівник – Шапошник О.М.).

Ми щиро сподіваємось на подальші успіхи наших студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених. Нехай об’єднання їхніх зусиль сприяє розв’язанню актуальних проблем сучасної науки!

З повагою, Наукове Товариство ФУІФЖ

 

                                                                          Наукове товариство
                                        факультету української й іноземної філології та журналістики
                                                                     2020-2021 навчальний рік

Склад наукового товариства

Протокол засідання товариства

ПІБ

Голова наукового товариства

Протокол № 1 від 1.10.2020 року

Сергєєва Римма 102 М група

Заступник голови наукового товариства серед студентів

Протокол № 1 від 1.10.2020 року

Зима Єлизавета 402 група

Актив студентської наукової спільноти факультету

Протокол № 1 від 1.10.2020 року

Сич Анжеліка 371 група

Тараненко Дар`я 371 група

Бибик Тетяна 451 група

Сікорська Аліна 481 група


                                                                        План наукових заходів
                                      на факультеті української й іноземної філології та журналістики
                                                                   на 2020-2021 навчальний рік

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Співпраця

1. Засідання наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених ФУІФЖ

Перший четвер місяця 15:00, ауд. 206

 

Сергєєва Римма

Наукове товариство аспірантів й докторантів ХДУ.

Здобувачі факультету ураїнської й іноземної філології та журналістики

2. Майстер-клас / ко-воркінг науковий захід з теми:

Особливості написання наукової та кваліфікаційної роботи (основні вимоги, написання анотацій, розробка презентацій з акцентом на особливості в англійській мові)”

 

 

Жовтень – листопад 2020 р.

 

 

 

Помічник декана з наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент Оксана Москвичова

 

Сергєєва Римма

 

Наукове товариство аспірантів й докторантів ХДУ.

Здобувачі факультету ураїнської й іноземної філології та журналістики

3. Відкрита лекція професора Пітера Стоквелла, професора Нотінгемського університету, кафедра літературної лінгвістики (Велика Британія). Тема: "Mind Modelling".

Лекція професора  відбудеться у Smart-просторі Університету імені Альфреда Нобеля.

 

26 листопада 2020

о 12.35 на платформі Zoom

 

 

Помічник декана з наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент Оксана Москвичова

 

Наукове товариство аспірантів й докторантів ХДУ.

Здобувачі факультету ураїнської й іноземної філології та журналістики

4. Майстер-клас з теми: “Основи академічного англомовного письма (ділове листування англійською мовою, написання резюме, особливості співбесіди з роботодавцями англійською мовою)”.

 

 

Грудень 2020 р.

на платформі Zoom

 

Помічник декана з наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент Оксана Москвичова

 

Сергєєва Римма

 

Наукове товариство аспірантів й докторантів ХДУ.

Здобувачі факультету ураїнської й іноземної філології та журналістики

5. Відкрита лекція з теми: “Фрактальна поетична модель світу у лінгвокогнітивному вимірі (на матеріалі британських поетичних текстів ХІХ-ХХІ століть)

(на основі докторської дисертаційної праці доц. Москвичової О.А.)

 

 

Лютий 2021 р.

на платформі Zoom

 

Помічник декана з наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент Оксана Москвичова

 

 

Сергєєва Римма

 

Наукове товариство аспірантів й докторантів ХДУ.

Здобувачі факультету ураїнської й іноземної філології та журналістики

6. Відкриті лекції докторантів й аспірантів ХДУ стосовно тематики їх докторських та кандидатських дисертаційних досліджень.

 

Березень-травень 2021 р.

на платформі Zoom

 

Помічник декана з наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент Оксана Москвичова

 

Наукове товариство аспірантів й докторантів ХДУ.

Здобувачі факультету ураїнської й іноземної філології та журналістики

Інформація для студентів

Оновлено: 07.04.2021

Загальні питання організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті

Основним документом, який регламентує організацію освітнього процесу в нашому університеті є Положення про організацію освітнього процесу у ХДУ

Про академічну доброчесність

№419-Д додаток Положення про академічну доброчесність ХДУ_2021.doc (119.5 Kb)

№421-Д про порядок виявлення та запобігання академічного плагіату 2021.docx (43.8 Kb)

Матеріали, які стосуються питань дотримання академічної доброчесності, зібрані у відповідному розділі Академічна доброчесність сайту ХДУ.

Про підготовку кваліфікаційних робіт

№ 953-Д Положення про кваліфікаційну роботу.docx (91.1 Kb)

№405-Д про введення в дію Положення про курсову роботу .docx (4.9 Mb)