Студентська рада

Оновлено: 27.02.2023

 

         Студентське самоврядування допомагає у вирішенні питань навчання і захисту прав студентів, бере участь в управлінні представницьких органів. Студентське рада створюється за ініціативою студентів і є невід’ємною частиною студентського самоврядування Херсонського державного університету. Органи студентського самоврядування діють на принципах добровільності, колегіальності, відкритості, виборності та звітності.

        Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці тощо.

       Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

     Основними завданнями органів студентського самоврядування є захист прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітньої діяльності, науково-дослідної роботи; сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, вихованню патріотизму; пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень; сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів у гуртожитках Університету; сприяння створенню студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами; співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів; сприяння працевлаштуванню випускників Університету та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час; забезпечення участі студентів у вирішенні питань міжнародного обміну студентами; забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики; представництво в колегіальних, робочих і дорадчих органах Університету та його окремих структурних підрозділах; залучення студентів у вільний від навчання час до участі в громадських роботах з благоустрою території біля Університету та студентських гуртожитків; контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів; участь у роботі стипендіальної комісії; співпраця з кураторами академічних груп, деканом факультету та керівниками інших структурних підрозділів Університету.

Голова студентської ради ФУІФЖ

Прийма Катерина Олександрівна, 08-151М група


Заступник голови студентської ради ФУІФЖ

Кириллова Юлія Сергіївна,08-391 група


Секретар студентської ради факультету

Тарнопольська Ольга Олександрівна,08-202 група


Заступник секретаря студентської ради факультету

Неделько Єлизавета Андріївна, 08-151 група


Голова комітету з питань підтримки мистецької діяльності факультету 

Киця Анастасія Андріївна,08-311 група


Заступник голови комітету з питань підтримки мистецької діяльності факультету 

Бойкова Дар'я Олегівна,08-261 група


Голова комітету з питань підтримки фізичного виховання та спортивного розвитку 

Рибка Денис Дмитрович, 08-202 група


Заступник голови комітету з питань підтримки фізичного виховання та спортивного розвитку 

Чернявський Владислав Олександрович, 08-202 група


Голова старостату

Чубатова Анастасія Олександрівна, 08-251 група


Голова профбюро

Карлюка Софія Олександрівна, 08-311 група


Голова комітету з питань волонтерського руху 

Луценко Софія Романівна, 08-261 група


Голова прес-центру

Лизун Єлизавета Олександрівна, 08-361 група


Заступник голови прес-центру

Рудковська Каріна Леонідівна, 08-102 група

Оновлено: 06.11.2018