Студентська рада

Оновлено: 23.10.2020

         Студентське самоврядування допомагає у вирішенні питань навчання і захисту прав студентів, бере участь в управлінні представницьких органів. Студентське рада створюється за ініціативою студентів і є невід’ємною частиною студентського самоврядування Херсонського державного університету. Органи студентського самоврядування діють на принципах добровільності, колегіальності, відкритості, виборності та звітності.

        Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці тощо.

       Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

     Основними завданнями органів студентського самоврядування є захист прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітньої діяльності, науково-дослідної роботи; сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, вихованню патріотизму; пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень; сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів у гуртожитках Університету; сприяння створенню студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами; співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів; сприяння працевлаштуванню випускників Університету та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час; забезпечення участі студентів у вирішенні питань міжнародного обміну студентами; забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики; представництво в колегіальних, робочих і дорадчих органах Університету та його окремих структурних підрозділах; залучення студентів у вільний від навчання час до участі в громадських роботах з благоустрою території біля Університету та студентських гуртожитків; контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів; участь у роботі стипендіальної комісії; співпраця з кураторами академічних груп, деканом факультету та керівниками інших структурних підрозділів Університету.

Голова студентської ради

Ларіна Ольга Романівна

Заступник голови студентської ради

Перехристюк Марина Володимирівна

Голова студентського наукового товариства

Сергеєва Римма Павлівна

Голова старостату

Бибик Тетяна Гриоріївна

Голова профбюро

Маркова Ірина Вікторівна

  Голова комітету з питань підтримки мистецької діяльності

Прийма Катерина Олександрівна

  Заступник голови комітету з питань підтримки мистецької діяльності

Єськова Олександра Юріївна

Голова комітету з питань волонтерського руху

Лісовець Нікіта Дмитрович

Заступник голови комітету з питань волонтерського руху

Кравченко Анастасія Костянтинівна

Голова комітету з питань фізичного виховання та спортивного розвитку

Бондаренко Іван Ігорович

Секретар

Рура Анжеліка Русланівна

 Голова прес-центру

Вертюк Катерина Сергіївна

Заступник голови прес-центру

Рожко Гліб Євгенович

 

Оновлено: 06.11.2018