Студентська рада

Оновлено: 11.11.2021

 

         Студентське самоврядування допомагає у вирішенні питань навчання і захисту прав студентів, бере участь в управлінні представницьких органів. Студентське рада створюється за ініціативою студентів і є невід’ємною частиною студентського самоврядування Херсонського державного університету. Органи студентського самоврядування діють на принципах добровільності, колегіальності, відкритості, виборності та звітності.

        Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці тощо.

       Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

     Основними завданнями органів студентського самоврядування є захист прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітньої діяльності, науково-дослідної роботи; сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, вихованню патріотизму; пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень; сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів у гуртожитках Університету; сприяння створенню студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами; співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів; сприяння працевлаштуванню випускників Університету та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час; забезпечення участі студентів у вирішенні питань міжнародного обміну студентами; забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики; представництво в колегіальних, робочих і дорадчих органах Університету та його окремих структурних підрозділах; залучення студентів у вільний від навчання час до участі в громадських роботах з благоустрою території біля Університету та студентських гуртожитків; контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів; участь у роботі стипендіальної комісії; співпраця з кураторами академічних груп, деканом факультету та керівниками інших структурних підрозділів Університету.

Голова студентської ради ФУІФЖ

Рибалко Валерія (08-451 група)

Заступник голови студентської ради ФУІФЖ

Марина Перехристюк (08-311 група)

Секретар студентської ради

Єськова Олександра (08-481 група)

Голова з питань підтримки мистецької діяльності факультету

Прийма Катерина (08-451 група)

Заступник голови з питань підтримки мистецької діяльності

Ханджиоглу Єлизавета (08-351 група)

Голова старостату

Бибик Тетяна Гриоріївна (08-151М група)

Голова профбюро

Карлюка Софія (08-211 група)

Голова комітету з питань волонтерського руху

Рожко Гліб (08-321 група)

Заступник голови комітету з питань волонтерського руху

Корнієнко Лідія (08-311 група)

Голова з питань підтримки фізичного виховання та спортивного розвитку

Олійнік Александр (08-351 група)

Заступник голови з питань підтримки фізичного виховання та спортивного розвитку

Пержинський Александр (08-302 група)

 Голова прес-центру

Лизун Єлизавета (08-261 група)

Оновлено: 06.11.2018