CURRICULUM VITAE

Оновлено: 01.04.2014

1 Прізвище Співаковський

2 Ім'я Олександр

3 Дата й місце народження 28 березня 1957, Херсон, Україна

4 Національність Українець

5 Сімейний стан Одружений

6 Адреса/телефон/факс/E-mail: вулиця Видригана 21, Херсон, Україна, 73000.
Teл: +380 (552) 326706
 
E-mail:


7 Освіта
 • Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н. К. Крупської, 1974 - 1978, вчитель математики. 
 • Аспірантура інституту математики АН УРСР, 1982 -1985, 2 вересня 1985 - кандидат фізико-математичних наук.
 • Доктор педагогічних наук, 2004.
 • Професор кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 2004.
 • Почесний професор Академії імені Яна Длугоша, 2008.
 • Голова спеціалізованої вченої ради К67.051.02 (13.00.02 - "Теорія та методика навчання (математика)"; 13.00.04 - "Теорія і методика професійної освіти").
 • Член спеціалізованої вченої ради Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (13.00.10 - "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті").
8 Знання іноземних мов
Мова Читання Говоріння Письмо
Українська 5 5 5
Російська 5 5 5
Англійська 4 4 4
9 Стажування в США:  

 IREX 16.09.2012 — 09.11.2012

Стажування у Східному Університеті Вашингтону (США) за Програмою підтримки адміністрування університетів, організованою Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів. Стажування проходило у період з 16 вересня по 9 листопада 2012 року. Окремими аспектами дослідження виступили порівняльна характеристика ІКТ-інфраструктур Східного Університету Вашингтону(США) та Херсонського державного університету (Україна).
 Дослідження у Східному Університеті Вашингтону (штат Вашингтон, США) було у першу чергу спрямоване на вивчення адміністративного досвіду через призму розуміння ролі інформаційно-комунікаційних технологій. Потрібно було з’ясувати, як саме ІКТ можуть полегшити перерозподіл ролей та повноважень для ефективнішого управління іншими активами університету (людськими, фінансовими, матеріальними, нематеріальними, в т.ч. ноу-хау, активами відносин тощо).
 Результатом стажування було написання мого ситуаційного дослідження "УПРАВЛІННЯ ІТ-АКТИВАМИ В КОНТЕКСТІ СИНХРОНИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІНШИМИ КЛЮЧОВИМИ АКТИВАМИ УНІВЕРСИТЕТУ", або як виконувати проєктні дослідження.

10 Основні напрямки наукової діяльності: Інформаційні технології навчання у вищих навчальних закладах і методика їх використання, інформаційні технології у керуванні вищими навчальними закладами, дистанційні технології навчання, теорія груп. 
11 Посада:

Перший проректор Херсонського державного університету; завідувач кафедри інформатики, програмної інженрії та економічної кібернетики.

Кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України. 

12 Спеціалізація Інформаційно-комуныкацыйны технології і міжнародні зв'язки 
13 Участь у міжнародних проєктах (ЄС, США й ін.): 
Країна Дата Назва проєкту, участь
Україна 1998 – 2000 Координатор проєкту TEMPUS /TACIS CP 20069-98 „Інформаційна інфраструктура вищих учбових закладів”
Україна 2001-2004 Локальный координатор проєкту TEMPUS /TACIS “Мережа мобільності Європа/Чорне море”
Україна 2002 – 2004 Координатор проєкту TEMPUS /TACIS IB_JEP – 22045 – 2001 “Земельна реформа та розвиток ринку земельних ресурсів в Україні”
Україна 2003 - 2005 Координатор проєкту TEMPUS /TACIS MP-JEP 23010-2002 “UNIT- NET-IT у системі керування університетами”
Україна 2003 – 2006 Координатор проєкту “Північний округ штату Нью-Йорк та південь України - нова співпраця між університетами у розвитку підприємництва та економіки”
Україна 2005-2007 Координатор проєкту TEMPUS /TACIS СD-JEP 25215-2004 "Гео-інформаційні технології в аграрних університетах"
Україна 2006 - 2008 Координатор проєкту TEMPUS /TACIS IB_JEP-26239-2005 “ECDL для Українських адміністраторів”
Україна 2007-2009 Координатор проєкту TEMPUS /TACIS IB_JEP-27237_2006/ Україна(CC4U2)
Україна 2007 -2009 Координатор проєкту TEMPUS /TACIS IB_JEP-27247_2006/Україна(CLIP)
14 Кар'єрa (посада, місце й роки роботи):
 • Вихователь Херсонської середньої школи-інтернату №2, вересень-грудень 1978
 • Викладач кафедри математичного аналізу Херсонського державного педагогічного інституту, 1978- 1982
 • Аспірант інституту математики АН УРСР, 1982 - 1985
 • Викладач кафедри математики в Херсонському державному педагогічному інституті, 1985-1986
 • Старший викладач у Херсонському державному педагогічному інституті, із квітня 1986
 • Доцент у Херсонському державному університеті, із вересня 1987, - Керівник Південноукраїнського учбово-методичного регіонального центру, 1990
 • Проректор Херсонського державного педагогічного інституту, 1996
 • Завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 2000
 • Проректор Херсонського державного педагогічного університету, липень 2003
 • Проректор Херсонського державного університету, листопад 2003
 • Професор кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, грудень 2003
 • Доктор педагогічних наук, 2004
 • Завідувач кафедри інформатики, 2005
 • Перший проректор Херсонського державного університету, з 2011 року по теперішній час
 • Завідувач кафедри інформатики та програмної інженерії, 2013
 • Завідувач кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, 2014
15 Публікації  
16 Курси, що розробляються та читаються:
 • Основи алгоритмізації та програмування,
 • Обєктно-орієнтоване програмуання,
 • Використання інформаційних технологій у навчанні.
 • Дискретна математика
 • Управління ІТ

Подяка Прем'єр-міністра України М.Я.Азарова

Розпорядження Голови Обласної державної Адміністрації