Участь у міжнародних проєктах

Оновлено: 18.02.2020

Одним з основних напрямів роботи університету є підготовка та реалізація міжнародних проєктів у сфері науки та освіти, залучення коштів міжнародних фондів та організацій для фінансування проєктів.

Олександр Володимирович Співаковський з самого початку своєї професійної діяльності неодноразаво був і досі залишається координатором міжнародних проєктів.

 

1998 - 2000

Фахівці Херсонського державного університету здійснювали проєкт Tacis Tempus CD - JEP 21135-20000 "Інформаційна інфраструктура вищих учбових закладів" за програмою Європейської комісії Темпус. Партнерськими закладами були університет Ніцци, університет Гранади.   

Результати:

 1. Створена інформаційна інфраструктура ХДУ як комплекс організаційних та технічних заходів.
 2. Розроблена та впроваджена інтегрована інформаційна система в ХДУ та БПУ.
 3. Підготовлені спеціалісти адміністративних підрозділів ХДУ та БПУ.
 4. Розширена локальна мережа ХДУ.

 

2002 - 2004  

Херсонський державний університет виконував проєкт IB_JEP 22045 - 2001 “Земельна реформа та розвиток ринку земельних ресурсів в Україні” за програмою Темпус або транс-європейською схемою мобільності та партнерства між університетами. Партнери з ЄС - це Університет Ніцци Софія-Антиполіс, Регіональне Управління Землевпорядкування м. Ніцци, Політехнічний Університет м. Турін, Італія.

Результати:

 1. Створено Навчально-інформаційний центр з управління земельними ресурсами при ХДУ.
 2. Підготовлено 10 викладачів.
 3. Розроблено навчальні матеріали.
 4. Перепідготовлено 50 земельних адміністраторів.
 5. Розроблено програмні засоби.
 6. Проведено експертизу державної політики у сфері ринку землі.

 

2003 - 2005

Європейською Комісією надано грант для реалізації дворічного проєкту Tacis 2002 Multiplier Project 23010 “Юніт-Нет – ІТ у системі керування університетами”. Метою є створення мережі Юніт-Нет для поширення досвіду застосування інформаційних технологій в управлінні вищими навчальними закладами.

Результати:

 1. Створення мережі UnIT-NET.
 2. Визначення найкращої практики використання ІТ в управлінні ВНЗ.
 3. Створення тестової лабораторії програмних засобів.
 4. Тестування та доопрацювання існуючого програмного забезпечення для управління ВНЗ.


2003 - 2006

Разом з фахівцями державного Університету Нью-Йорку в Кантоні і Потсдамі протягом 2001- 2002 років фахівці кафедри економічної теорії та економіко-математичних методів управління, центру комп’ютерних технологій і відділу міжнародних зв’язків підготували проєкт “Північний округ штату Нью-Йорк та південь України - нова співпраця між університетами у розвитку підприємництва та економіки”. У 2003 році цей проєкт був прийнятий до фінансування Держдепартаментом США у рамках Освітньої партнерської програми підтримки свободи Бюро у справах освіти та культури.

Результати:

 1. Створено на базі ХДУ Центр підтримки малого та середнього бізнесу.
 2. Стажування викладачів економіки у США.
 3. Розроблені навчальні курси по програмі «Бізнес-управління».
 4. Перепідготовка по направленню Центру зайнятості за програмою "Бізнес-управління».

  

2005 – 2007

Європейською Комісією надано грант для реалізації дворічного проєкту Темпус TACIS „Географічні інформаційні системи в аграрних університетах” .

Результати:

 1. Розробка навчальної літератури.
 2. Розробка дистанційних курсів.
 3. Розробка навчального програмного забезпечення.


2006-2008  

“ECDL для Українських адміністраторів".

 

2007-2009

Міжнародний дворічний проєкт  CC4U2 навчальна програма з комп'ютерних наук для українських університетів.

Результати:

 1. Вдосконалення підготовки студентів за спеціальністю «Інформатика» на досвіді європейських установ і українських учасників проєкту (перебудова і оновлення навчальної програми підготовки бакалаврів з комп'ютерних наук - створення магістерської програми).
 2. Перепідготовка викладачів у нових дисциплінах, навчальних методиках та процедурах оцінювання.
 3. Встановлення механізмів взаємного академічного визнання між українськими і європейськими університетами та сприяння мобільності студентів.

 

2006-2009

Міжнародний дворічний проєкт  “CLIP Сервіси для навчання та індивідуального розвитку студентів”.

Результати:

 1. Cтворення об'єднаної інфраструктури херсонських ВНЗ для доступу студентів до електронних ресурсів.
 2. Створення освітньої мережі Херсона, націленої на персоналізацію навчання, досягнення навчальних завдань та створення можливості безперервного навчання протягом життя.
 3. Створення в Херсонських університетах організаційних одиниць, відповідальних за підготовку, оцінку і оновлення особливостей програм, опис курсів.

 

2012

 IREX 16.09.2012 — 09.11.2012

2013-2016

«CruiseT» - Мережа центрів компетенції для розвитку круїзного туризму в Чорноморському регіоні

2016-2019

«Створення сучасної магістерської програми з інформаційних систем»
561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP