Звіт про заняття з іспанської мови

Оновлено: 13.05.2013

6.02.2013

Тема: Перші фрази. Алфавіт. Іменник

Мета: ознайомити студентів з правилами читання іспанського алфавіту. Розглянути основні правила вимови літер. Ознайомити студентів з особливостями вживання артиклів.

На занятті були присутні 7 студентів. На початку уроку всі познайомились. Говорили на тему, чому студенти обрали саме іспанську мову. Навчилися вітатися та прощатися іспанською мовою.  Тренувалися використовувати неозначені артиклі однини. Всі студенти брали активну участь у проведенні заняття.

 

13.02.2013

Тема: Вимова літер: b-v, d, g, j. Іменники-виключення. Прості речення та питання

Мета: Детально розглянути всі правила вимови літер : b-v, d, g, j. Зупинитися на іменниках-виключеннях. Навчитися ставити питання та будувати прості речення.

 

На занятті були присутні 8 студентів. Повторювали слова привітання та прощання іспанською мовою. Закріпили їх вживання виконуючи вправи. Розглянули іменники-виключення. Навчилися розрізняти рід іменника за закінченнями. Прослухали вимову іспанських  висловів носіями мови. Тренувалися зі студентами будувати прості та складні речення. Практикувалися в усному мовленні.

 

20.02.2013

Тема: Вимова літер: h, ch, x, ll, y, ñ Союзи: y, sino, o, ni Прикметники. Колір та розмір.

На занятті були присутні 13 студентів. Розглянули вимову літер.

Всі брали активну участь в обговоренні теми, виявляли інтерес та зацікавленість під час заняття. Студенти активно виконували вправи на вимову літер. Збагачували свій словниковий запас.

 

27.02.2013

Тема: Вимова літер: r, c, s, q, z. Форми та матеріали. Множина.

На занятті були присутні 18 студентів та 2 викладача. Було розлянуто правила вимови літер: r, c, s, z та q. Тренувалися складати прості речення. Відпрацьовували запитання та відповіді на них. Розглянули нові слова та вирази, що використовуються для підсилення стверлдення або заперечення. 

 

13.03.2013

На занятті були присутні 13 студентів. Спочатку повторювали пройдений матеріал, потім розглядали нову тему "Союзи: o, ni, sino, y", після чого студенти виконали невелику самостійну роботу. Самостійна робота була проведена з метою розуміння рівня навченості студентів за 4 попередні заняття з іспанської мови. Також було задано домашнє завдання: написати по три власних приклада на використання кожного союзу.

 

20.03.2013

На занятті були присутні 12 студентів. Розглядали теми: "Вимова. Дифтонги. Графічний наголос. Інфінітив. Перші дієслова". Так, як студенти вже вміють складати прості речення, було доречним почати вивчати перші дієслова. Проблем з розуміння у студентів не виникало. Всі брали активну участь під час заняття. Було також задано домашнє завдадання.

 

27.03.2013


На занятті були присутні 12 студнтів. За 6 занять з іспанської мови вже склалася певна група бажаючих, які відвідують заняття регулярно та проявляють інтерес до вивчення мови. Разом зі студентами навчилися складати речення, використовуючи правильні форми дієслів та розглянули Presente de indicativo. Також на кожному занятті вводиться нова лексика для розширення словникового запасу.

 

3.04.2013

На занятті були присутні 10 студентів. Було розглянуто наступні теми: Національність. Особові займенники. Дієвідміна дієслова Ser. Пори року. Студенти вже можуть складати речення, читати та перекладати нескладні тексти. На кожному занятті студенти практикують усне мовлення.

 

10.04.2013

На занятті були пристуні 12 студентів. Спочатку перевірили домашнє завдання. Було проведено роботу над помилками. Далі розглядали такі теми: Дієвідміна дієслова Estar. Присвійні займенники. Числа до 1 000 000 000. Усі брали активну участь в процесі заняття, ставили питання, коли було щось незрозуміло, та вже виправляли помилки один одного.

 

24.04.2013

Тема заняття: Presente de indicativo. Використання Presente. Огляд всіх числівників.

Під час заняття написали самостійну роботу з метою закріплення пройденого матеріалу. Було присутньо 13 студентів та 2 викладача.