Sapere

Тематика занять

Оновлено: 25.02.2013

Тема заняття

Дата

1

Перші фрази. Алфавіт. Іменник

6.02.2013

2

Вимова літер: b-v, d, g, j. Іменники-виключення. Прості речення та питання

13.02.2013

3

Вимова літер: h, ch, x, ll, y, ñ

Союзи: y, sino, o, ni

Прикметники. Колір та розмір.

20.02.2013

4

Вимова літер: r, s, c, q, z

Форми та матеріали

Множина

27.02.2013

5

Вимова. Злитність мови. Дієслово hay. Прийменники та прислівники місця. Числа від 1 до 10

6.03.2013

6

Дієслово estar. Форми: està, estàn. Моя квартира. Числа від 20 до 100.

13.03.2013

7

Вимова. Дифтонги. Графічний наголос. Інфінітив. Перші дієслова

20.03.2013

8

Вказівні займенники. Котра година? Дні тижня

27.03.2013

9

Національність. Особові займенники. Дієвідміна дієслова Ser. Пори року.

3.04.2013

10

Дієвідміна дієслова Estar. Присвійні займенники. Числа до 1 000 000 000

10.04.2013

11

Різниця Ser і Estar. Estar + Participio II. Дати.

17.04.2013

12

Presente de indicativo. Використання Presente. Огляд всіх числівників.

24.04.2013

13

Порядкові числівники. Відмінювані дієслова в Presente.

1.05.2013

14

Як запитати/підказати шлях. Дієслова зі схожими значеннями.

8.05.2013

15

Чергування голосних в Presente.

15.05.2013

16

Зворотні дієслова. Як я проводжу день.

22.05.2013

17

Вживання зворотних дієслів. Частка «–se» в реченнях.

29.05.2013

18

Невизначені займенники alguno, alguien, algo. Негативні займенники ninguno, nada, nadie

5.06.2013

19

Дієслово Gustar. Дієслова схожі на Gustar. Ступені переваги.

12.06.2013

20

Займенники після прийменників. Погода.

19.06.2013

 

Новий Модуль Навігації