Контакти

Оновлено: 16.04.2020

                                                 

Петухова Любов Євгенівна 

декан факультету дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор кафедри. Голова вченої ради факультету. Член методичної ради факультету. Голова художньої ради факультету. Голова дисциплінарної комісії. Член приймальної комісії факультету. Член Вченої ради університету, член Спеціалізірованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04, член ректорату, член редколегії "Педагогічні науки". Візитор-професор Поморської академії в м.Слупськ (Польща)
тел.: (0552) 32-67-66, 
  

 e-mail:                                         

Анісімова Олена Едуардівна

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри,  член вченої ради факультету,
керівник секції дошкільної освіти, координатор «Освітнього центру Фрідріха Фребеля», керівник студентської проблемної групи "Актуальні проблеми дошкільної освіти", відповідальна за міжнародні зв'язки кафедри, редактор альманаху "Будемо житин для наших дітей".

 

тел.: (0552) 32-67-66

 

 

Веб-сторінка Освітнього центра Фрідріха Фрьобеля на сайті педагогічного факультету: http://www.kspu.edu/About/Faculty/FElementaryEdu/stor_faqult/Tsentr_Frebelya.aspx