Освітній центр Фрідріха Фрьобеля

Оновлено: 16.04.2020

Освітній центр Фрідріха Фрьобеля

 

     

 

Положення про центр - № 181- Д Положення про Освітній центр Фрідріха Фребеля ХДУ.pdf (478.4 Kb)


 

Основна мета діяльності:

  • координація соціального та культурного розвитку дитинства, молоді та дорослого населення в Херсонській області, актуалізація потреб рефлексії історичного досвіду розвитку дошкільної педагогіки в контексті традицій та інновацій з метою збереження власної національної ідентичності, презентації на міжнародному рівні свого культурно-освітнього потенціалу, створення єдиного освітнього середовища в умовах інтеграції сучасних освітніх систем Європи та світу.

Центр діє на базі обласної громадської організації „Фрьобельтовариство”, статут якої затверджений 10 листопада 2008 року установчими зборами наукового осередку Міжнародного Фрьобельтовариства в Херсонській області, культурного розвитку дитинства.

20 жовтня 2009 року освітянська спільнота Херсонщини відзначила значну подію – відкриття першого в Україні Освітнього центру Фрідріха Фрьобеля.

Основна мета діяльності Освітнього центру Ф.Фрьобеля: координація соціального та культурного розвитку дитинства, молоді та дорослого населення в Херсонській області; актуалізація потреб рефлексії історичного досвіду розвитку дошкільної педагогіки в контексті традицій та інновацій з метою збереження власної національної ідентичності, презентації на міжнародному рівні свого культурно-освітнього потенціалу; створення єдиного освітнього середовища в умовах інтеграції сучасних освітніх систем Європи та світу.

Серед завдань Освітнього центру Ф.Фрьобеля варто виокремити такі як дослідження та вивчення проблем виховання та навчання дитини; створення умов для вивчення культурної та педагогічної спадщини Фрідріха Фрьобеля; впровадження, пошук та розробка оптимальних методик виховання та навчання дитини за системою Ф.Фрьобеля; здійснення діяльності, спрямованої на допомогу дітям-сиротам та дітям з соціально слабких сімей, надання їм освітньої допомоги; організація співпраці з українським та закордонними громадськими об’єднаннями, цілі яких ідентичні зі статутними цілями «Фрьобельтовариства»; випуск і поширення періодичних і неперіодичних видань, відеоматеріалів, пов'язаних із діяльністю Центру.

До основних напрямів діяльності Освітнього Центру належать: організація постійно діючого на базі ХДУ семінару-тренінгу для педагогів-практиків у галузі дошкільної освіти «Інтеграція сучасних освітніх систем Європи та світу в контексті впровадження педагогічних ідей Ф.Фрьобеля»; розробка навчально-методичного забезпечення спецкурсу за вибором для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» з теми «Педагогічна спадщина Фрідріха Фрьобеля в сучасному просторі дошкільної освіти»; вивчення оптимальних методик виховання та навчання дітей дошкільного віку за системою Ф.Фрьобеля у рамках діяльності студентської проблемної групи «Корекція вмінь і навичок дітей під час проведення індивідуальних занять»; створення при Центрі розвитку дитини групи розвитку дітей за системою Ф.Фрьобеля; участь у заходах управління освіти Херсонської міської ради, управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонської академії неперервної освіти з метою мотивації педагогічного загалу Херсонщини до вивчення культурної та педагогічної спадщини Фрідріха Фрьобеля; розширення мережі ДНЗ, що впроваджуватимуть в освітній процес педагогічні ідеї Ф.Фрьобеля; розробка мультимедійної презентації дисциплін «Історія дошкільної педагогіки», «Логопедія», «Дошкільна педагогіка», які запропоновано для викладання німецьким студентам під час запланованого обміну викладачами; розробка спецкурсу з питань мас-медіа в дошкільній освіті;  інші напрямки діяльності, що сприятимуть соціальному та культурному розвитку дитинства, молоді та дорослого населення в Херсонській області.

Щоквартально в Центрі проводяться практичні заняття, семінари-тренінги для працівників дошкільної освіти міста та області. Такі зустрічі демонструють тісну співпрацю  теоретиків та науковців і тих, хто практично займається дошкільним вихованням.

 

Відповідальна за роботу «Освітнього центру Фрідріха Фрьобеля» доцент кафедри дошкільної освіти педагогічного факультету Анісімова Олена Едуардівна