Опис проєкту

 

 

                              

 

TEMPUS IV

543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES-CruiseT

 

В ході проєкту розширюється та зміцнюється співробітництво між ВНЗ країн Євросоюзу та сусідніми східноєвропейськими державами (Грузія і Україна) в області туристичної академічної освіти, що відповідає нормам Лісабонської стратегії та Болонського процесу для підтримки реформ системи освіти, що дозволяє подальший розвиток туризму в Чорноморському регіоні, особливо, круїзного. Крім того, проведення проєктних заходів передбачає підвищення привабливості ВНЗ в країнах Чорноморського регіону.

 

Результати проведення проєкту CruiseT:

- прискорено та розширено співробітництво між вищими навчальними закладами, компаніями, асоціаціями та органами громадського управління туризмом в Грузії та Україні;

- утворено коопераційну мережу та 3 регіональних компетентних центри для розвитку круїзного туризму в Чорноморському регіоні;

- проведено професійну кваліфікацію проєктних партнерів з теми "Круїзний туризм" та інших важливих тем у галузі туризму, в Грузії та Україні розроблено та проведено програми навчання та освіти ("Training & Education") в рамках "Cruise Tourism Management";

- послуги з проведення досліджень і консалтингу ("Research & Consulting"), що надаються вузами, в рамках круїзного туризму, розроблені, випробувані та реалізовані;

- система контролю і забезпечення якості результатів проєкту розроблена та впроваджена;

- система заходів щодо забезпечення стійкості та розширення результатів проєкту розроблена;

CruiseT спирається, за принципом "Bottom-up", на ініціативи туристичної індустрії в області круїзного туризму, та разом із тим підтримується та зміцнюється за допомогою наукової туристичної експертизи, проведеної експертами з університетів країн Євросоюзу, країн-партнерів і Туреччини, в галузі освіти, досліджень та інновації.

 

Країни-учасники

Україна, Грузія, ФРН, Італія, Словацька Республіка, Болгарія, Румунія

проєкт став продовженням проєктів з туристичної освіти в рамках програми Європейської Комісії ТЕМПУС:

  1. 158739-TEMPUS-2009-DE-JPHES - «WeNeT: «Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму: Білорусь, Грузія та Україна» (15.01.2010-14.01.2013); http://wenet.ntu.edu.ua/

 

Часові рамки проєкту

Початок проєкту: 01.12.2013

Тривалість проєкту: 36 місяців

Закінчення проєкту: 30.11.2016

Офіційна група в Facebook «Tempus CruiseT KSU»