КА 2: Співпраця задля інновацій

Оновлено: 27.11.2018

КА 2: Співпраця задля розвитку інновацій та обміну успішними практиками: стратегічні партнерства, альянси знань, розвиток потенціалу

 

Цілі:

 • Зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, місцевими / регіональними органами влади, іншими організаціями у галузі освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) заради сприяння якості та інноваціям у вищій освіті.

Основні види діяльності за напрямом:

 • розроблення, тестування, запровадження нових спільних навчальних планів і програм, спільних модулів, інтенсивних програм навчання;
 • розвиток співпраці з підприємствами в рамках проєктів з метою вивчення прикладів з реального життя;
 • використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів, спільного (колективного) та персоналізованого навчання;
 • інтеграція різноманітних форм і методів навчання (дистанційного, заочного, модульного) Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера за умов унікального досвіду та обгрунтованої доданої вартості участі в такому партнерстві.

Партнерами можуть бути вищі навчальні заклади та інші організації (органи влади, громадські організації, підприємства тощо).

Конкурси для подання проєктниї пропозицій з Розвитку потенціалу вищої освіти відкриваються щорічно з жовтня до лютого місяця.

Заявки на проєкти з розвитку потенціалу вищої освіти за конкурсом програми Еразмус+ можуть подавати заклади вищої освіти від імені партнерства з визначених країн-учасниць програми, в тому числі і з України.

КА2: Співпраця задля інновацій

Альянси знань

Цілі:

 • Посилити структуровану та довготермінову співпрацю між ВНЗ і підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і поширення знань у проєктах, націлених на результат, зокрема у новітніх галузях.

Основні види діяльності за напрямом:

 • розроблення нових мультидисциплінарних навчальних планів, що відповідають потребам бізнесу;
 • стимулювання розвитку у студентів, викладачів і працівників компаній підприємницького способу мислення;
 • сприяння обміну, поширенню та спільному створенню нових знань за участю ВНЗ і підприємств Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера за умов унікального досвіду та обгрунтованої доданої вартості участі в такому альянсі.

Партнерами можуть бути вищі навчальні заклади та інші організації (органи влади, громадські організації, підприємства тощо).

Конкурси проєктів

Альянси знань у сфері вищої освіти, професійно-технічної освіти та освіти дорослих оголошуються щорічно з жовтня по березень.

Тривалість проєкту: 24 або 36 міс.

Вимоги до партнерства: мінімум 6 партнерських організацій із 3-х різних країн-членів програми (мін. 2 ЗВО та 2 підприємства) плюс з країн-партнерів у разі наявності унікального досвіду для кращої реалізації завдань проєкту.

КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками

Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Основні види діяльності за напрямом:

Два типи проєктів співпраці держав-членів ЄС, інших європейських держав, країн-кандидатів (усього 34) з країнами-сусідами, Росією, країнами Азії, Латинської Америки, Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону (близько 150 країн-партнерів):

Спільні проєкти:

 • Нові навчальні плани та програми, методологія викладання та навчання, розвиток (підвищення кваліфікації) персоналу, забезпечення якості, урядування, інструменти Болонського процесу.

Структурні проєкти:

 • Реформи на національному рівні за участю органів влади в країнах-партнерах (модернізація освітньої політики, заходи із запровадження Болонського процесу, урядування та менеджмент в системі вищої освіти…);
 • Додатковий компонент мобільності в обох напрямах –з ЄС та до ЄС для країн Європейської політики сусідства та країн-кандидатів (які не мають Національних агентств): для студентів і працівників, ті ж правила, що й для кредитної мобільності (максимум 12 місяців). Україна є повноправним учасником напряму та може як ініціювати проєкти та бути кординатором-заявником, так і бути рівноправним партнером проєктів.

Партнерами можуть бути вищі навчальні заклади та інші організації (органи влади, громадські організації, підприємства тощо).

Особливість: заклади вищої освіти та інші організації з різних країн світу можуть бути партнерами у консорціумі у випадку детального обґрунтування унікальності існуючого потенціалу та досвіду закладу, а також додаткової вартості до виконання завдань проєкту Якщо обгрунтування буде невагоме, весь проєкт не буде профінансовано, тому важливо підходити дуже виважено. Відкриті для участі академічних та неакадемічних партнерів. Координується та фінансується Національними агентствами Еразмус+ у країнах-членах Програми, на сайтах яких публікуються конкурси.

Вимоги до партнерства: мінімум 3 партнерські організації з 3-х різних країн-членів програми плюс з країн-партнерів у разі наявності унікального досвіду для кращої реалізації завдань проєкту.

Тривалість проєкту: 24 або 36 міс.

Конкурси проєктів для Стратегічних партнерство у сфері вищої освіти, професійно-технічної освіти та освіти дорослих оголошуються щорічно з жовтня по березень.

Конкурси

Новий Модуль побажань

Ваше ім’я: *
Електронна адреса: *
Текст повідомлення: *  
Captcha *

* поля, обов’язкові для заповнення