Можливості

Оновлено: 12.03.2021

Освітня програма "Подвійний диплом"


 

Програми подвійних дипломів – це спільні освітні програми українських і закордонних університетів, які дають можливість українським студентам одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у двох навчальних закладах різних країн та отримати два дипломи українського та європейського університетів.

Освітня Програма «Подвійний диплом» відповідає законам України та Польщі про вищу освіту, положеннями відповідних міністерств та європейським законодавчим нормам у галузі освіти.  Брати участь у Програмі мають право студенти, які зараховані до ХДУ.

Згідно Програми «Подвійний диплом» студент навчається одночасно за спільними навчальними програмами двох університетів і є студентом обох навчальних закладів. Періоди навчання визначаються Сторонами та узгоджуються відповідно до спільних навчальних планів.

Метою реалізації  програм подвійних дипломів  в Університеті є забезпечення можливостей студентам Херсонського державного університету  не тільки набути досвід навчання в закордонному університеті та розширити можливості професійної підготовки, але й підняти свій рівень конкурентоспроможності при майбутньому працевлаштуванні.

Співпраця ХДУ за програмою «Подвійний диплом» наразі відбувається з Поморською Академією в м. Слупськ (Республіка Польща) на 4 факультетах:
- педагогічний факультет (013 Початкова освіта);
- факультет іноземної філології (014.02 Середня освіта (мова і література німецька,
англійська), 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша
англійська));
- факультет комп'ютерних наук, фізики та математики (121 Інженерія програмного
забезпечення, 122 Комп`ютерні науки);
- факультет культури і мистецтв (025 Музичне мистецтво) (бакалавріат та магістратура).

 


Erasmus+ мобільність


 

З 01.10.2016 р. по 31.01.2017 р. з метою виконання умов основних положень Угоди про співробітництво між університетом Альпен-Адрія і Херсонським державним університетом від 16.03.2016 року та Міжінституційної угоди 2 студентів університету навчалися в Університеті Альпен-Адрія м. Клагенфурт (Республіка Австрія) в рамках програми Erasmus+. Також, студентка факультету інозщемної філології навчалась в Університеті Альпен-Адрія ще один раз в період з 1.03.2017 по 31.06.2017 року в рамках даної програми. (http://www.uni-klu.ac.at/main/inhalt/1.htm)

Долучаються до програми не лише студенти, а й викладачі нашого навчального закладу. Наприклад, з  6 по 26 березня 2017 року та з 13 по 31 березня 2017.завідувач кафедри світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова, професор Ільїнська Ніна Іллівна; доцент кафедри німецької мови Романова Наталя Василівна та завідувач кафедри російської мови та загального мовознавства, професор Тропіна Ніна Павлівна пройшли стажування в одному з вишів-партнерів – університеті Альпен-Адріа в Клагенфурті, Стажування та здійснення викладацької діяльності проходило в рамках програми Еразмус+ науково-педагогічних працівників ХДУ в рамках Угоди про співробітництво між Університетом Альпен-Адрія і Херсонським державним університетом та Міжінституційної угоди. Це є одним із вагомих результатів обговорення деталей співробітництва, що сприяє діяльності в різноманітних сферах, починаючи зі студентських і професорсько-викладацьких обмінів, спільних досліджень, і закінчуючи реалізацією спільних проектів і програм.

  В 2017 році розпочався процес організації мобільності з університетом ім. Адама Міцкевича в м. Познань, Польща в рамках програми Erasmus+ для студентів та викладачів ХДУ.(https://amu.edu.pl/)

Так з метою виконання умов основних положень Угоди між університетом імені Адама Міцкевича, Познань, Польща та ХДУ від 04.04.2006 року, Міжінституційної угоди  на 2014-20[21] роки між закладами з країн-членів і країн-партнерів програми Еразмус+ від 19.01.2017  студентка  факультету біології, географії і екології навчалася в університеті-партнері ХДУ з 02.10.2017 по 21.02.2018 в рамках програми Erasmus+;

 З 23  по 29 травня 2018 року завідувач кафедри біології людини та імунології Гасюк Олена Миколаївна та доцент кафедри Бесчасний Сергій Павлович з факультету біології, географії і екології проходили стажування в Університеті імені Адама Міцкевича, Познань, Польща. Стажування проводилось в межах програми Erasmus +, згідно угоди, підписаної між нашими університетами.

Співпраця продовжується і зараз. Вже цього року з метою виконання умов основних положень Угоди між університетом імені Адама Міцкевича м. Познань, Польща та ХДУ від 04.04.2006, Міжінституційної угоди  на 2014-20[21] роки між закладами з країн-членів і країн-партнерів програми Еразмус+ від 10.10.2018 + з 22.02.2019 по 07.07.2019 в рамках програми Erasmus+ дві студентки  факультету біології, географії і екології навчаються в університеті-партнері.

Співпраця за програмою Erasmus+ ведеться і за німецьким напрямом.

З метою виконання умов основних положень Міжінституційної угоди  на 2018-20[21] роки між закладами з країн-членів і країн-партнерів програми Еразмус+ від 02.11.2018 студентка 09-101М групи факультету іноземної філології спеціальності 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська). Ліхошерстова Валерія Григоріївна  з 24.04.2019 по 27.07.2019 року в рамках програми Erasmus+ навчалася на базі Університету Отто Фрідріха м. Бамберг (Німеччина)

 


Міжнародне співробітництво 


 

Підписання нових угод відкриває перед студентами нашого університету багато нових можливостей для реалізації себе не тільки в рамках країни, але й в Європі. Про це свідчать показники студентської мобільності, що постійно зростають. Студенти проходять стажування та навчання в закордонних вишах-партнерах згідно Угод про співпрацю та беруть участь у літніх таборах, школах, міжнародних програмах, обмінах, олімпіадах, кубках світу, чемпіонатах, турнірах тощо, де вони можуть не тільки навчатися, отримувати нові знання, уміння та навички, а й покращувати рівень володіння іноземними мовами, подорожувати країнами та навіть заробляти. З вересня 2016 р. по даний час, 50 студентів 9 факультетів ХДУ проходили навчання у Республіці Польща, Чехії ,Австрії та Турція . Наприклад, серед пріоритетних програм, кожного року, двічі на рік студенти з різних факультетів навчаються протягом 2 семестрів у Поморській академії в Слупську (Польща).

У 2018 році був складений партнерський контракт між чешським Університетом Томаша Бати в Зліні   та Херсонським державним університетом.Термін дії: 10.04.2018 - 10.04.2021До чеського університету в рамках угоди на семестрове навчання брала участь студентка факультету іноземної філології Головацька Аліна.

 

Реалізація програм академічної мобільності з зарубіжними університетами:

 

Місце університету в національних та міжнародних рейтингах у 2020 році:


 

- Поморська Академія в м. Слупськ (Республіка Польща);


 - Університет Адама Міцкевича м. Познань (Республіка Польща);

 - Університет Альпен-Адрія м. Клагенфурт (Республіка Австрія);

- Університет Томаша Бати в Зліні (Чеська Республіка);

- з 2020 року за програмою «Mevlana» з Університетом Аланія Алааддін  Кейкубат та Університетом ім. Сулеймана Деміреля (Туреччина).

 

Ранг ХДУ в рейтингові вишів України «Топ-200 Україна» - 55;

Рейтинг университетів по показникам Scopus 2020 року – 82;


Ранг ХДУ в консолідованому рейтингові вишів України – 75;


Ранг ХДУ в Міжнародному рейтингові

Webometrics of universities – 6498;
uniRank University Ranking™ - 60.

 

 

Відділ міжнародних ініціатив та проєктної діяльності є структурним підрозділом Херсонського державного університету. Діяльність відділу спрямована на встановлення та розвиток міжнародного співробітництва, а також розширення своєї участі у міжнародних освітніх та наукових програмах.

У 2016-2017 н.р. ХДУ залучений до роботи у чотирьох грантових проєктах:

- Шведський дослідницький проєкт «Як був завойованих Схід: на шляху до екологічної історії степу». У травні 2017 року з метою виконання умов реалізації міжнародного проєкту ХДУ відвідували співробітники Варшавського університету (3 особи),

Tempus CruiseT «Мережа центрів компетенції для розвитку круїзного туризму в Чорноморському регіоні». В ході цього проєкту розширюється та зміцнюється співробітництво між ВНЗ країн Євросоюзу та сусідніми східноєвропейськими державами (Грузія і Україна) в області туристичної академічної освіти, що дозволяє подальший розвиток туризму в Чорноморському регіоні. У вересні 2016 р. в м. Батумі (Грузія) відбулася координаційна зустріч в рамках за проєкту за участі ректора університету В.М. Стратонова та робочої групи. У квітні 2017 р. в ХДУ був проведений Круглий стіл на тему: «Туристичне краєзнавство Херсонщини: стан та перспективи розвитку». У червні 2017 р. гостей проєкту приймав Херсонський державний університет.

- Cпільний проєкт разом з європейськими партнерами проєкту за програмою ERASMUS «Створення сучасної магістерської програми з інформаційних систем». Основною метою проєкту є створення сучасної магістерської програми з «Інформаційних систем» в європейських та українських університетах для підвищення компетенцій працівників на ринку праці у відповідності до вимог роботодавців. В лютому 2017 року gпредставники ХДУ відвідали воркшоп в Технологічному університеті (м.Лулео, Швеція), а в квітні 2017 року на базі Мюнстерського університету (Німеччина) відбувся семінар в рамках проєкту.

- Участь в реалізації спільного проєкту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії». проєкт реалізуються з квітня 2016 по вересень 2017 року. Основна мета: забезпечення функціонування сталої моделі надання життєво-важливих ВІЛ-послуг на місцевому рівні для найбільш уразливих до інфікування ВІЛ-груп населення та людей, які живуть з ВІЛ. У межах діяльності пілоту передбачається оптимізація маршруту пацієнта на шляху від виявлення ВІЛ і до забезпечення подальшого лікування. Запровадження соціального замовлення, вивчення ситуації щодо кадрового забезпечення. Участь у заходах фінансується за рахунок проєкту.

Щороку Херсонський державний університет приймає велику кількість іноземних гостей: вповноважених Послів, консулів різних країн; викладачів, студентів, дослідників, експертів із різних країн, які перебували в ХДУ з метою участі в різноманітних заходах, викладання, проведення спільних наукових досліджень тощо. За 2016 – 2017 н.р. ХДУ організував більше 10 прийомів гостей-іноземних делегацій з таких країн як Польща, Німеччина, Румунія, Болгарія, Словаччина, Грузія, Швеція, Італія, США, Канада, Латвія.   За 2016-2017 н.р. Херсонським державним університетом укладено близько 10 нових угод з такими університетами як: Кавказький міжнародний університет (Грузія, Тбілісі),      Шуменський університет «Єписком Костянтин Преславський» (Болгарія, м. Шумен); Університетом економіки в Бидгощ (Польща), Університет Кальярі (Італія). Також, укладені угоди з Громадською організацією «Інститут Міжнародного Академічного та Наукового Співробітництва» (ІМАНС), Канадською федеральною компанією «StudyAction Inc.», приєднання до міжнародного кластера Європа на Сході «Економіка-Наука-Медицина»;

Активність наших студентів можна побачити й у інших програмах. Наприклад, студенти факультету фізичного виховання та спорту постійно беруть участь в учбово-тренувальних зборах, олімпійських іграх, кубках світу, чемпіонатах Європи та світу, універсіадах та міжнародних турнірах, де займають призові місця та підвищують рівень та статус нашого університету. Студенти кожного року від'їжджають за кордон для участі у програмі “Work and Travel”. Інші студенти беруть участь у міжнародних проєктах, конференціях, тренінгах, семінарах, форумах акціях, школах,  як в Україні, так і закордоном.

До подібних видів стажувань долучаються й викладачі нашого університету. За 2016-2017 н.р. більше 25 викладачів перебували у ділових відрядженнях за кордоном, які підвищували свою кваліфікацію у Польщі, Австрії, Фінляндії, Грузії, Швеції, Німеччині, Литві та ін. країнах, наприклад: стажування у Західно-Фінляндському коледжі м. Гуйтінен (Фінляндія) та участь у Міжнародній міждисциплінарній конференції «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові» на базі факультету економіки і бізнесу Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (Грузія).