Можливості

Оновлено: 26.01.2022

Освітня програма "Подвійний диплом"


 Програми подвійних дипломів – це спільні освітні програми українських і закордонних університетів, які дають можливість українським студентам одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у двох навчальних закладах різних країн та отримати два дипломи українського та європейського університетів.

Метою реалізації  програм подвійних дипломів  в Університеті є забезпечення можливостей студентам Херсонського державного університету  не тільки набути досвід навчання в закордонному університеті та розширити можливості професійної підготовки, але й підняти свій рівень конкурентоспроможності при майбутньому працевлаштуванні.

Співпраця ХДУ за програмою «Подвійний диплом» наразі відбувається з Поморською Академією в м. Слупськ (Республіка Польща) на 3 факультетах:

 • факультет української й іноземної філології та журналістики (035 Філологія, 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська; 014 Середня освіта, 014.021 Англійська мова і література);
 • факультет комп′ютерних наук, фізики та математики (121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп`ютерні науки);
 • факультет культури і мистецтв (025 Музичне мистецтво) (бакалавріат та магістратура).

 


Erasmus+ мобільність


  Херсонський державний університет Угоди про співробітництво з Університетом Альпен-Адрія м. Клагенфурт (Республіка Австрія). 

Умови договору передбачають:

 1. взаємообмін студентами даних університетів;
 2. взаємообмін викладачами;
 3. співпрацю над проєктами;
 4.  співпрацю у сфері наукової діяльності університетів.

Ще однією з переваг даного договору є стажування (проходження практики) студентів ХДУ на підприємстві при університеті Альпен-Адрія у Клагенфурті протягом півроку.

Даний договір відкриває широкі можливості для студентів Херсонського державного університету.

 


Семестровий обмін


 В 2017 році розпочався процес організації мобільності з університетом ім. Адама Міцкевича в м. Познань, Польща  для студентів та викладачів ХДУ.

Співпраця продовжується і зараз. Здобувачі вищої освіти щорічно беруть участь у семестровому обміні з університетом ім. Адама Міцкевича. Студенти протягом семестрового навчання набуваютьнових знань, умінь, навичок за своєю спеціальністю, розширюють кругозір, удосконалюють знання з англійської та польської мов. 

 Співпраця відбувається на таких факультетах:

 • факультет української й іноземної філології та журналістики;
 • факультет комп′ютерних наук, фізики та математики;
 • факультет культури і мистецтв;
 • факультет біології географії та екології;
 • факультет бізнесу і права;
 • факультет психології, історії та соціології;
 • педагогічний факультет;
 • медичний факультет.

 


Міжнародне співробітництво 


 

У 2018 році був складений партнерський контракт між чешським Університетом Томаша Бати в Зліні  та Херсонським державним університетом.Термін дії: 10.04.2018 - 10.04.2021