Хореографія

Оновлено: 22.12.2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Факультет культури і мистецтв 
Кафедра хореографічного мистецтва

Спеціальність: 024 Хореографія

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи: