Психологія

Оновлено: 11.11.2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Факультет психології, історії та соціології

Кафедра психології

Спеціальність: 053 Психологія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи: