Журналістика

Оновлено: 11.11.2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Факультет української й іноземної філології та журналістики

Кафедра української і слов'янської філології та журналістики

Спеціальність: 061 Журналістика

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи: