Хімія

Оновлено: 22.12.2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Медичний факультет

Кафедра хімії та фармації

Спеціальність: 102 Хімія

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи: