Програми вступних випробувань

Оновлено: 06.10.2021

 

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) для вступу за СВО магістр.pdf (1.2 Mb)

 

Шановні вступники, пропонуємо вам ознайомитись із програмами вступних випробувань для вступу на 1 курс СВО бакалавр на основі ПЗСО, на 1 курс (скорочений термін) та 3 курс СВО бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст, на 2 курс СВО бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст та здобутого ступеня вищої освіти, на 1 курс СВО магістр на основі здобутого ступеня вищої освіти та на 2 курс СВО магістр спеціальності 222 Медицина на основі ОКР молодший спеціаліст, перейшовши за посиланням на сторінки факультетів у наведеній нижче таблиці


Факультет біології, географії та екології

Перелік спеціальностей за СВО БАКАЛАВР:

 • 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
 • 014.07 Середня освіта (Географія)
 • 091 Біологія
 • 101 Екологія
 • 103 Науки про Землю
 • 106 Географія

Перелік спеціальностей за СВО МАГІСТР:

 • 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
 • 014.05 Середня освіта (Біологія)
 • 014.07 Середня освіта (Географія)
 • 091 Біологія
 • 091 Біологія (Ботаніка)
 • 101 Екологія
 • 103 Науки про Землю
 • 106 Географія

Педагогічний факультет

Перелік спеціальностей за СВО БАКАЛАВР:

 • 012 Дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта
 • 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)
 • 016.02 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)

Перелік спеціальностей за СВО МАГІСТР:

 • 012 Дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта
 • 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)
 • 016.02 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)

Факультет бізнесу і права

Перелік спеціальностей за СВО БАКАЛАВР:

 • 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
 • 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
 • 051 Економіка
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 081 Право
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм
 • 292 Міжнародні економічні відносини
 • 293 Міжнародне право

Перелік спеціальностей за СВО МАГІСТР:

 • 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
 • 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
 • 051 Економіка
 • 071Облік і оподаткування
 • 073 Менеджмент
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм
 • 262 Правоохоронна діяльність
 • 281 Публічне управління та адміністрування

Факультет української й іноземної філології та журналістики

Перелік спеціальностей за СВО БАКАЛАВР:

 • 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)
 • 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література)
 • 014.024 Середня освіта (Іспанська мова і література)
 • 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська
 • 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
 • 061 Журналістика

Перелік спеціальностей за СВО МАГІСТР:

 • 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)
 • 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська
 • 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша – німецька
 • 035.01 Філологія (Українська мова та література)
 • 061 Журналістика

Факультет культури і мистецтв

Перелік спеціальностей за СВО БАКАЛАВР:

 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • 024 Хореографія
 • 025 Музичне мистецтво
 • 034 Культурологія

Перелік спеціальностей за СВО МАГІСТР:

 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • 024 Хореографія
 • 025 Музичне мистецтво
 • 034 Культурологія

Медичний факультет

Перелік спеціальностей за СВО БАКАЛАВР:

 • 014.06 Середня освіта (Хімія)
 • 102 Хімія
 • 226 Фармація, промислова фармація
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія

Перелік спеціальностей за СВО МАГІСТР:

 • 014.06 Середня освіта (Хімія)
 • 102 Хімія
 • 222 Медицина
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія

Факультет психології, історії та соціології

Перелік спеціальностей за СВО БАКАЛАВР:

 • 053 Психологія
 • 054 Соціологія
 • 231 Соціальна робота
 • 014.03 Середня освіта (Історія)
 • 032 Історія та археологія

Перелік спеціальностей за СВО МАГІСТР:

 • 053 Психологія
 • 231 Соціальна робота
 • 014.03 Середня освіта (Історія)
 • 032 Історія та археологія

Факультет комп’ютерних наук, фізики та математики

Перелік спеціальностей за СВО БАКАЛАВР:

 • 014.04 Середня освіта (Математика)
 • 014.08 Середня освіта (Фізика)
 • 014.09 Середня освіта (Інформатика)
 • 104 Фізика та астрономія
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 126 Інформаційні системи та технології

Перелік спеціальностей за СВО МАГІСТР:

 • 014.04 Середня освіта (Математика)
 • 014.08 Середня освіта (Фізика)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 126 Інформаційні системи та технології

Факультет фізичного виховання та спорту

Перелік спеціальностей за СВО БАКАЛАВР:

 • 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
 • 017 Фізична культура і спорт

Перелік спеціальностей за СВО МАГІСТР:

 • 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
 • 017 Фізична культура і спорт