Оновлено: 01.02.2022

Вебометричний рейтинг університетів світу (Webometrics ranking of world’s universities) – один з найбільш авторитетних рейтингів у міжнародному освітньому середовищі. 

Рейтинг складається компанією Cybermetrics Lab (Іспанія) з 2004 року і публікується двічі на рік (у червні-липні та січні).

Рейтинг орієнтований на оцінку присутності університету в Інтернеті, рівень впливу публікацій університету на світовий науковий прогрес, «популярність» веб-ресурсів вищого навчального закладу, довіру Інтернет-користувачів до них.

Рейтинг аналізує не освітню діяльність університету в цілому, а саме представлення ВНЗ в глобальній мережі Інтернет яка визначається за спеціальною методикою, розробленою у відповідності до Берлінських принципів рейтингування вищих навчальних закладів (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions), визначених ЮНЕСКО.

Предметом аналізу є домен університету, тому сайти підрозділів за межами домену не розглядаються.В основі методології Вебометричного рейтингу лежать чотири показники: Visibility, Presense, Openness, Excellence, що враховують веб-дані домену вузу (кожен показник має певний ваговий коефіцієнт, відповідний його значущості):

  • Видимість (Visibility, 50%) – оцінюється через «віртуальний референдум», підраховуючи всі зовнішні посилання, які отримує університет від третіх осіб (цитованість сторінок веб-сайтів). Вираховується з кількості зворотних посилань і кількості доменів, з яких відбуваються зворотні посилання. Тому важливою є різноманітність посилань, а не «популярність» доменів-джерел посилань.
  • Присутність (Presence, 5%) – визначається через загальну кількість розміщених веб-сторінок на основному веб-домені  (включаючи всі піддомени і каталоги) університету, які проіндексовані найбільшими комерційними пошуковими системами, наприклад Google.
  • Прозорість (Transparency, 10%) – включає цитованість 100 найкращих профілів Google Scholar співробітників університету, що добровільно приєднали їх до офіційної назви установи. Дані для показника беруться з Рейтингу прозорості (Transparent ranking: Top Universities by Google Scholar Citations).
  • Висока якість (Excellence, 35%) – враховується кількість наукових робіт, опублікованих у впливових міжнародних журналах. Індикатор обмежують підрахунком публікацій, які входять в перших 10 відсотків найбільш цитованих у відповідних галузях науки. Відомості надаються дослідницькою лабораторією SCImago. При обчисленні цього показника враховуються дані за п’ятирічний період 2013-2017 р.р. 

Покликання на сторінку рейтинга

Покликання на сторінку Херсонського державного університету