Всеукраїнські конкурси наукових робіт для здобувачів вищої освіти

Призери та переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Updated: 8/27/2021

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2014-2015 н.р..doc (53 Kb)

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2015-2016 н.р..docx (19.3 Kb)

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2016-2017 н.р..doc (47.5 Kb)

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017-2018 н.р..doc (49 Kb)

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 н.р..doc (72.5 Kb)

Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

№ з/п

Факультет

Галузь наук / спеціальність

2016/17 н.р.

2017/18 н.р.

2018/19 н.р.

1.

Біології, географії і екології

Біологічні науки

участь

участь

ІІ місце

Географічні науки

ІІІ місце

І місце

ІІ місце

Екологія

-

ІІ місце

участь

Науки про землю (геологія)

-

участь

участь

Педагогіка

ІІ місце

-           

-           

2.

Педагогічний

Початкова освіта

ІІІ місце

участь

ІІІ місце

Дошкільна освіта

ІІІ місце

участь

ІІ місце

Корекційна та соціальна педагогіка

участь

-

-

3.

 

Економіки і менеджменту

Антикризове управління

ІІ місце

-

-

Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом

-

-

участь

Управління спортивно-оздоровчою діяльністю

-

-

І місце

Економіка підприємства

-

ІІІ місце

-

Економіка та управління підприємствами

участь

участь

-

Нафтова та газова промисловість

-

участь

ІІІ місце

Менеджмент організації

-

-

І місце

Міжнародні економічні відносини

-

ІІІ місце

-

Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності

-

-

ІІІ місце

Підприємництво

-

-

-

Страхування

-

участь

-

Управління персоналом і економіка праці

-

участь

-

Управління у сфері економічної конкуренції

-

ІІІ місце

ІІ місце

Економіка та економічна політика

-

-

участь

Маркетинг

-

-

участь

Туризм

участь

участь

участь

Готельно-ресторанна справа

-

участь

участь

Зварювання

-

ІІІ місце

 

Теорія та методика професійної освіти

-

-

-

Технологічна освіта

-

участь

участь

4.

Іноземної філології

Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання)

І місце,

І місце,

ІІІ місце

 

ІІІ місце, ІІІ місце

І місце, ІІ місце, ІІІ місце

Переклад

ІІІ місце

ІІ місце

І місце, ІІ місце, ІІ місце

Слов`янські мови та літератури (у тому числі російська мова та література)

участь

-

-

5.

Культури і мистецтв

Політичні науки

ІІІ місце (2 особи)

-

-

Мистецтвознавство

І місце

ІІІ місце

-

-

Філософські науки

ІІ місце (2 особи)

участь

ІІ місце

Соціологічні науки

участь

участь

-

Інтелектуальна власність

-

участь

-

6.

Медичний

Актуальні проблеми інклюзивної освіти

ІІІ місце

І місце

участь

Хімічні науки

-

-

-

Корекційна та соціальна педагогіка

участь

-

-

Спеціальна освіта (за нозологіями)

-

участь

участь

7.

Соціально-психологічний

Педагогічна та вікова психологія

І місце

ІІ місце, ІІІ місце

ІІ місце

Гендерні дослідження

ІІІ місце

І місце, ІІ місце, ІІІ місце

І місце, ІІ місце, ІІ місце

Загальна та соціальна психологія

-

І місце, ІІ місце, ІІ місце

І місце, ІІ місце, ІІ місце

Освітні, педагогічні науки

-

-

-

Корекційна та соціальна педагогіка

-

-

-

Соціологічні науки

-

участь

участь

Політологія

-

-

участь

8.

Комп`ютерних наук, фізики та математики

Інформатика і кібернетика

участь

участь

участь

Економічна кібернетика

-

участь

участь

Інженерія програмного забезпечення

-

ІІІ місце

участь

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

-

-

І місце

Освітні, педагогічні науки

-

-

ІІІ місце

Комп`ютерні науки

-

участь

участь

Математика та статистика

-

-

участь

Професійна освіта

-

-

участь

Математичні науки

-

-

-

Фізика та астрономія

-

участь

участь

Математичні методи, моделі в  економіці

-

-

-

9.

Фізичного виховання та спорту

Фізичне виховання та спорт

ІІ місце

участь

участь

10.

Української філології та журналістики

Соціальні комунікації

ІІІ місце

-

-

Соціолінгвістика

ІІ місце

участь

участь

Гендерні дослідження

І місце

-

-

Журналістика

-

участь

участь

Українська мова, література (з методикою їх викладання)

-

І місце

І місце, ІІІ місце

11.

Історико-юридичний факультет

Юридичні науки

-

-

-

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

-

участь

участь

Право

-

ІІ місце, ІІІ місце

ІІІ місце

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

-

-

участь

Міжнародне право

-

-

участь

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права

-

участь

участь

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

участь

участь

участь

Історичні науки

участь

-

-

Історія та археологія

-

І місце

ІІІ місце

 

 

 

Загальноуніверситетські кафедри

№ з/п

Кафедра

Галузь наук / спеціальність

2016/17 н.р.

2017/18 н.р.

2018/19 н.р.

12.

Філософії та соціально-гуманітарних наук

Філософські науки

-

участь

участь

Соціологія

-

-

-

13.

Педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

Педагогічні науки

ІІ місце

участь

-

Педагогічна та вікова психологія

-

-

-

Теорія та методика професійної освіти

-

-

-

Гендерні дослідження

-

-

-

Інтелектуальна власність

-

-

-

14.

Світової літератури та культури імені проф. О.Мішукова

Романо-германські мови і літератури

І місце

-

-

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань, спеціальностей

Scientic/Research activitie