Призери та переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Оновлено: 27.08.2021

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2014-2015 н.р..doc (53 Kb)

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2015-2016 н.р..docx (19.3 Kb)

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2016-2017 н.р..doc (47.5 Kb)

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017-2018 н.р..doc (49 Kb)

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 н.р..doc (72.5 Kb)

Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

№ з/п Факультет Галузь наук / спеціальність 2016/17 н.р. 2017/18 н.р. 2018/19 н.р.
1. Біології, географії і екології Біологічні науки участь участь ІІ місце
Географічні науки ІІІ місце І місце ІІ місце
Екологія - ІІ місце участь
Науки про землю (геологія) - участь участь
Педагогіка ІІ місце -            -           
2. Педагогічний Початкова освіта ІІІ місце участь ІІІ місце
Дошкільна освіта ІІІ місце участь ІІ місце
Корекційна та соціальна педагогіка участь - -
3.  Економіки і менеджменту Антикризове управління ІІ місце - -
Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом - - участь
Управління спортивно-оздоровчою діяльністю - - І місце
Економіка підприємства - ІІІ місце -
Економіка та управління підприємствами участь участь -
Нафтова та газова промисловість - участь ІІІ місце
Менеджмент організації - - І місце
Міжнародні економічні відносини - ІІІ місце -
Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності - - ІІІ місце
Підприємництво - - -
Страхування - участь -
Управління персоналом і економіка праці - участь -
Управління у сфері економічної конкуренції - ІІІ місце ІІ місце
Економіка та економічна політика - - участь
Маркетинг - - участь
Туризм участь участь участь
Готельно-ресторанна справа - участь участь
Зварювання - ІІІ місце  
Теорія та методика професійної освіти - - -
Технологічна освіта - участь участь
4. Іноземної філології Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання) І місце,І місце,ІІІ місце  ІІІ місце, ІІІ місце І місце, ІІ місце, ІІІ місце
Переклад ІІІ місце ІІ місце І місце, ІІ місце, ІІ місце
Слов`янські мови та літератури (у тому числі російська мова та література) участь - -
5. Культури і мистецтв Політичні науки ІІІ місце (2 особи) - -
Мистецтвознавство І місцеІІІ місце - -
Філософські науки ІІ місце (2 особи) участь ІІ місце
Соціологічні науки участь участь -
Інтелектуальна власність - участь -
6. Медичний Актуальні проблеми інклюзивної освіти ІІІ місце І місце участь
Хімічні науки - - -
Корекційна та соціальна педагогіка участь - -
Спеціальна освіта (за нозологіями) - участь участь
7. Соціально-психологічний Педагогічна та вікова психологія І місце ІІ місце, ІІІ місце ІІ місце
Гендерні дослідження ІІІ місце І місце, ІІ місце, ІІІ місце І місце, ІІ місце, ІІ місце
Загальна та соціальна психологія - І місце, ІІ місце, ІІ місце І місце, ІІ місце, ІІ місце
Освітні, педагогічні науки - - -
Корекційна та соціальна педагогіка - - -
Соціологічні науки - участь участь
Політологія - - участь
8. Комп`ютерних наук, фізики та математики Інформатика і кібернетика участь участь участь
Економічна кібернетика - участь участь
Інженерія програмного забезпечення - ІІІ місце участь
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті - - І місце
Освітні, педагогічні науки - - ІІІ місце
Комп`ютерні науки - участь участь
Математика та статистика - - участь
Професійна освіта - - участь
Математичні науки - - -
Фізика та астрономія - участь участь
Математичні методи, моделі в  економіці - - -
9. Фізичного виховання та спорту Фізичне виховання та спорт ІІ місце участь участь
10. Української філології та журналістики Соціальні комунікації ІІІ місце - -
Соціолінгвістика ІІ місце участь участь
Гендерні дослідження І місце - -
Журналістика - участь участь
Українська мова, література (з методикою їх викладання) - І місце І місце, ІІІ місце
11. Історико-юридичний факультет Юридичні науки - - -
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право - участь участь
Право - ІІ місце, ІІІ місце ІІІ місце
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право - - участь
Міжнародне право - - участь
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права - участь участь
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа участь участь участь
Історичні науки участь - -
Історія та археологія - І місце ІІІ місце

Загальноуніверситетські кафедри

№ з/п Кафедра Галузь наук / спеціальність 2016/17 н.р. 2017/18 н.р. 2018/19 н.р.
12. Філософії та соціально-гуманітарних наук Філософські науки - участь участь
Соціологія - - -
13. Педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Педагогічні науки ІІ місце участь -
Педагогічна та вікова психологія - - -
Теорія та методика професійної освіти - - -
Гендерні дослідження - - -
Інтелектуальна власність - - -
14. Світової літератури та культури імені проф. О.Мішукова Романо-германські мови і літератури І місце - -

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань, спеціальностей

Наукова діяльність