Новий Модуль Документ

Оновлено: 22.04.2020

Історія створення та існування кафедри фінансів, обліку та підприємництва

Становленню кафедри в Херсонському державному університеті передувало багато визначних подій.

У 1998 році була створена кафедра економіко-правових дисциплін та вперше було відкрито економічне відділення в рамках діяльності економіко-правового факультету ХДУ.

У 2003 році було створено окрему кафедру економіки підприємства та відкрито спеціальність "Економіка підприємства", спочатку освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", а згодом і освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".

 З 2011 року завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Мохненко А.С.

У 2015 році спеціальність "Економіка підприємства" замінено на спеціальність "Економіка" і кафедра стає випусковою зі спеціальності "Економіка" (спеціалізація "Економіка підприємства") за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр.

У 2016 році на кафедрі відкрито спеціальність "Підприємництво, торгівля, біржова діяльність" та спеціальність "Фінанси, банківська діяльність та страхування" за освітньо-кваліфікаційним рівням "бакалавр" і кафедру перейменовано на кафедру економіки, фінансів та підприємництва.

У 2017 році кафедрі відкрито спеціальність "Облік і оподаткування" за освітньо-кваліфікаційним рівням "магістр" і кафедру перейменовано на кафедру фінансів, обліку та підприємництва.

Наразі кафедра фінансів, обліку та підприємництва функціонує у складі факультету економіки і менеджменту Херсонського державного університету і є випусковою з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей "Підприємництво, торгівля, біржова діяльність",  спеціальність "Фінанси, банківська діяльність та страхування" та "Економіка (спеціалізація Економіка підприємства)" та за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей "Облік і оподаткування" та "Економіка (спеціалізація Економіка підприємства)".

У 2020 році рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на кафедрі акредитовано спеціальність "Облік і оподаткування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.