Міжнародні зв'язки

Оновлено: 12.12.2019

 Міжнародні зв’язки педагогічного факультету розповсюджуються на країни близького та далекого зарубіжжя та виступають реальним простором підвищення якості підготовки фахівців.

До основних міжнародних партнерів, з якими факультет підтримує постійні робочі зв’язки, є: Академія ім. Я.Длугоша (м.Ченстахова, Польща, угода про міжнародне співробітництво від 09 листопада 2009 р. - безстроково); Євангельський Фрьобельсемінар (м.Кассель, Німеччина, угода про міжнародне співробітництво від 6 березня 2002р. – безстроково); Фундація Санкт Елізабет Ферайн (м. Марбург, Німеччина, угода про міжнародне співробітництво від 6 березня 2002р. – безстроково); Барановичський державний університет (м.Барановичи, Білорусь 20 травня 1997 р. - безстроково); Поморська академія (м. Слупськ, Польща - безстроково); Клагенфуртський університет (Австрія – безстроково, угода про організацію обміну студентами та викладачами). Із зазначеними партнерськими установами факультет дошкільної та початкової освіти постійно підтримує ділові контакти, запрошуючи до співпраці в міжнародних конференціях, спільних освітніх заходах.

Польща є однією з перших країн, з університетами якої ХДУ було укладено угоди про взаємне співробітництво.

        Педагогічний факультет активно реалізує освітній проєкт «Подвійний диплом» між Херсонським державним університетом та Поморською академією в м. Слупськ (Польща). Угода про подвійне дипломування була підписана в лютому 2014 року.

        У 2017 році дипломи вищої освіти від Поморської академії отримали 12 студентів факультету.

        У 2018 році польські дипломи отримали 9 студентів.

        У 2019-2020 н.р. 6 студентів ІІ курсу факультету вже проходять навчання у Поморській Академії, м. Слупськ. Ще 15 студентів готуються до поїздки на навчання у другому семестрі.

        Викладачі факультету пройшли навчання з підготовки та реалізації академічних проектів:

Петухова Л.Є. – тренінг «Педагогіка початкової школи: фінський досвід» (20 годин), м. Київ, 23-26 вересня 2019 р. (сертифікат №42).

Пермінова Л.А. – тренінг «Педагогіка початкової школи: фінський досвід» (20 годин), м. Київ, 23-26 вересня 2019 р. (сертифікат №43).

Коткова В.В. – ізраїльсько-українська освітня місія «Співпраця надихає інновації», 22 - 27 червня 2019 р. Тель-Авів, Ізраїль.

Кабельнікова Н.В. – робоча сесія Міжнародної програми розвитку інклюзивних товариств, 10-14 квітня 2019 р. (Уреки, Грузія)

Лось О.М. – робоча сесія Міжнародної програми розвитку інклюзивних товариств, 10-14 квітня 2019 р. (Уреки, Грузія)

НПП факультету беруть участь у зустрічах і семінарах, де отримують постійну інформацію про можливості академічної мобільності, досліджень за кордоном протягом року:

- інформаційна зустріч для викладачів щодо можливостей подання проектів напряму Жан Моне Еразмус+ ;

- інформаційні зустріч «Актуальні проектні можливості для викладачів»;

- інформаційна зустріч для викладачів «Досвід і можливості участі ХДУ в програмі ЕРАЗМУС+».

Професори із закордонних університетів були запрошені на викладання курсів та проведення консультацій на педагогічному факультеті ХДУ протягом року. Це Андреа Матайс - доцент Фребельсемінару (м. Кассель, Німеччина), аспірантка напряму «Емпіризм дитинства», голова Благодійного фонду «Антонівка» та Фреймут Шірмахер – доктор, директор Євангельського Фребельсемінару (м. Кассель, Німеччина).

Декан факультету професор Л.Є. Петухова традиційно здійснює викладацьку діяльність у Поморській академії як професор-візитер. А з 25 травня по  02 квітня 2018 року Л.Є. Петухова пройшла закордонне стажування у Поморській академії з метою ознайомлення з передовим досвідом управлінської та організаційної роботи на факультеті педагогічного спрямування.

 Наукові працівники факультету беруть участь у міжнародних конференціях, що проводяться в інших університетах (не світового класу) та в Україні.

The 9th International conference ―Science and society Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada February 1, 2019

1. Полєвікова О.Б. – доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

2. Швець Т.А. – к.п.н., ст.викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

3. Цюпак І.М. – доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

7th International youth conference ―Perspectives of science and education‖ SLOVO\WORD New York, USA February 15, 2019

1. Полєвікова О.Б. – доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

2. Швець Т.А. – к.п.н., ст.викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

X Международный научно-практический семинар «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы», Барановичский государственный университет, г. Барановичи, Республика Беларусь, 28 марта 2019 года

1. Полєвікова О.Б. – доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

2. Швець Т.А. – к.п.н., ст.викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

3. Цюпак І.М. – доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

4. Анісімова О.Е. - доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

5. Лось О.М. - доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

V Міжнародна науково-практична конференція «Perspectives of science and education» Karlovy Vary, Czech Republic, April 5, 2019

  1. Полєвікова О.Б. – доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

VI Міжнародна наукова конференція «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions» Stuttgart, Germany, April 19, 2019

  1. Полєвікова О.Б. – доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ
  2. Швець Т.А. – к.п.н., ст.викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

ІХ Міжнародна наукова конференція «Perspectives of Science and Education», New York, USA, May 10,2019

1. Полєвікова О.Б. – доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

VII Міжнародна наукова конференція «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions» Stuttgart, Germany, May 31, 2019

1.Полєвікова О.Б. – доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

XII Міжнародна наукова конференція «Science and Society», Hamilton, Canada, Червень 7, 2019

1.Полєвікова О.Б. – доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

II Internetional scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities», February 22, 2019, Kaunas, Louisiana

  1. Владимирова А.Л. - доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

11–th Annual International Scientific Conference Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning Subtitle: E-learning and STEM Education A two-day conference DLCC2019 organized by the Faculty of Ethnology and Sciences of Education in Cieszyn Faculty of Information and Materials Sciences in Sosnowiec University of Silesia in Katowice (Poland) Monday 14 th and Tuesday 15 th October 2019.

1. Саган О.В. – завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії.

Освітній проєкт «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті», Чехія, м.Брно, 17-23 листопада 2019 року.

Юрчук Ю.Ю., аспірант, викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

В Україні:

Міжнародна науково-практична конференція: «Україна-Європейський союз: від партнерства до асоціації» (до 25-річчя підписання Угоди про Партнерство і Співробітництво між Україною і ЄС) Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, 19 березня 2019 р

1. Полєвікова О.Б. – доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

2. Швець Т.А. – старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти ХДУ

15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019

1. Петухова Л.Є. – декан педагогічного факультету

2. Пермінова Л.А. – доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

3. Коткова В.В. - доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

4. Вінник Т.О. – старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

5. Юрчук Ю.Ю. - викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

XVIІI Міжнародна науково-практична конференція «ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ», 19-20 вересня 2019 р.УкрІНТЕІ, Київ.

1. Саган О.В. – завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії.

V Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому просторі», Чернігів, 10-11 жовтня 2019.

Кабельнікова Н.В. – доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії..

 

Меню