Силабуси Освітньої програми 2020 р.

Оновлено: 25.03.2021

ОК 1. Практична філософія.pdf (619.6 Kb)

ОК 2. Історія України та української культури.pdf (600.1 Kb)

ОК 3.Українська мова (за професійним спрямуванням).pdf (555 Kb)

ОК 4. Безпека життєдіяльності.pdf (377 Kb)

ОК 5. Фізичне виховання.pdf (356.9 Kb)

ОК 6. Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності.pdf (463.7 Kb)

ОК 7. Педагогіка.pdf (762.1 Kb)

ОК 8 Психологія.pdf (847.4 Kb)

ОК 9 Вікова фізіологія і валеологія.pdf (400.4 Kb)

ОК 10. Академічна доброчесність .pdf (432 Kb)

ОК 12 Вступ до мовознавства.pdf (507 Kb)

ОК 13 Вступ до літературознавства.pdf (491 Kb)

ОК 14 Вступ до германської філології.pdf (487.8 Kb)

ОК 15. Латинська мова.pdf (467.9 Kb)

ОК 16. Вступ до перекладознавства..pdf (508.5 Kb)

ОК 17. 1 курс Практика УПМ англійської мови.pdf (536 Kb)

ОК 17. 2 курс 1 семестр Практика УПМ англійської мови.pdf (355.4 Kb)

ОК 17 2 курс 2 семестр Практика УПМ англійської мови .pdf (423 Kb)

ОК 17. 3 курс Практика УПМ англійської мови.pdf (403 Kb)

ОК 17. 4 курс. Практика УПМ англійської мови.pdf (493.9 Kb)

ОК 18. Практична граматика англійської мови. 1 курс. .pdf (542.8 Kb)

ОК 18. Практична граматика англійської мови. 2 курс. .pdf (662.7 Kb)

ОК 19 Практичний курс другої іноземної мови і перекладу 1 курс.pdf (468.7 Kb)

ОК 19 Практичний курс другої іноземної мови і перекладу 2 курс.pdf (499.4 Kb)

ОК 19 Практичний курс другої іноземної мови і перекладу 3 курс.pdf (468.1 Kb)

ОК 19 Практичний курс другої іноземної мови і перекладу 4 курс.pdf (416.6 Kb)

ОК 20. курс 1 Історія світової літератури.pdf (481 Kb)

ОК 20. курс 2 Історія світової літератури.pdf (736 Kb)

ОК 21 Теорія та практика перекладу.pdf (508.6 Kb)

ОК 22 ППУП 2 курс.pdf (314.3 Kb)

ОК 22 ПУПП 3 курс.pdf (359.6 Kb)

ОК 22 ПУПП 4 курс.pdf (324.7 Kb)

ОК 23. Методика навчання іноземної мови у ЗЗСО.pdf (317.2 Kb)

ОК 24 Навчальна практика 2 курс.pdf (545.9 Kb)

ОК 24 Навчальна практика 3 курс.pdf (661.6 Kb)

ОК 25 Виробнича практика 4 курс.pdf (578.3 Kb)

ОК 26 Атестація.pdf (625 Kb)