Хореографія

Оновлено: 11.11.2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Факультет культури і мистецтв 

Кафедра хореографічного мистецтва

Спеціальність: 024 Хореографія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи: