Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Шановні викладачі, співробітники та студенти університету!

Пропонуємо вам ознайомитися з уточненим порядком денним засідання Вченої ради університету яка відбудеться 26 грудня 2011 року.

22 грудня 2011 р.

  В Ч Е НА     Р А Д А    У Н І В Е Р С И Т Е Т У

26 грудня 2011 року                            10.00                      Конференц-зала ХДУ
       (дата проведення)                                 (час проведення)                            (місце проведення)

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Делегування повноважень Співаковському О.В., в.о. ректора університету, першому проректору на оголошення звіту про роботу ректора університету Олега Васильовича Мішукова на загальних зборах трудового колективу ХДУ.

Доповідає: голова Вченої ради університету, в.о. ректора університету, перший проректор                     О.В. Співаковський

 

2. Звіт про науково-дослідну роботу університету за 2011 рік.

Доповідає: проректор В.Л. Федяєва

 

3. Про зміни у редакційній колегії збірника наукових праць «Інформаційні технології в освіті».

Доповідає: голова Вченої ради університету, в.о. ректора університету, перший проректор, головний редактор збірника наукових праць «Інформаційні технології в освіті» О.В. Співаковський

 

4. Про обрання на посади науково-педагогічних працівників.

Інформує: перший заступник голови конкурсної кадрової комісії, в.о. ректора університету, перший проректор О.В. Співаковський

4.1. Про обрання Блинової Олени Євгенівни на посаду завідувача кафедри загальної та соціальної психології.

Відповідає на запитання: в.о. завідувача кафедри загальної та соціальної психології                     О.Є. Блинова

4.2. Про обрання Арустамової Нателли Артемівни на посаду директора бібліотеки.

Відповідає на запитання: в.о. директора бібліотеки Н.А. Арустамова

4.3. Про обрання Возного Сергія Степановича на посаду завідувача кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту.

Відповідає на запитання: в.о. завідувача кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту С.С. Возний

4.4. Про обрання Лимаренко Лідії Іванівни на посаду завідувача кафедри культурології.

Відповідає на запитання: в.о. завідувача кафедри культурології Л.І. Лимаренко

4.5. Про обрання Водотики Сергія Григоровича на посаду професора кафедри історії України та методики викладання.

Відповідає на запитання: в.о. професора кафедри історії України та методики викладання             С.Г. Водотика

4.6. Про обрання Стеценко Наталі Миколаївни на посаду доцента загальноуніверситетської кафедри педагогіки та психології.

Відповідає на запитання: в.о. доцента загальноуніверситетської кафедри педагогіки та психології Н.М. Стеценко

4.7. Про обрання Гамоцької Жанни Олексіївни на посаду старшого викладача загальноуніверситетської кафедри педагогіки та психології.

Відповідає на запитання: в.о. старшого викладача загальноуніверситетської кафедри педагогіки та психології Ж.О. Гамоцька

 

5. Затвердження переліку проєктів досліджень і розробок для включення їх до тематичного плану ХДУ, що фінансуватимуться за кошти державного бюджету у 2012 році.

Доповідає: проректор В.Л. Федяєва.

 

6. Звіти про виконання держбюджетних науково-дослідних робіт.

Звітують: В.Л. Федяєва, О.Є. Ходосовцев, Ю.І. Бєляєв, А.А. Висоцький.

 

7. Звіти про роботу спеціалізованих вчених рад.

Доповідають: О.В. Співаковський, Н.І. Ільїнська, Л.І. Бєлєхова, М.І. Пентилюк,                        В.П. Зав’ялов.

 

8. Про затвердження робочих навчальних планів, адаптованих для підготовки іноземних студентів на 2011-2012 навчальний рік.

Доповідає: проректор Н.А. Тюхтенко

 

9. Про затвердження акредитаційних та ліцензійних справ різних напрямів підготовки та спеціальностей.

Доповідають: проректор Н.А. Тюхтенко, декан факультету перекладознавства                          В.В. Демецька, декан юридичного факультету В.М. Стратонов

 

10. Затвердження тематики випускних робіт студентів всіх форм навчання на 2011-2012 навчальний рік.

Доповідає: проректор Н.А. Тюхтенко

 

11. Про зміну назви кафедри перекладознавства.

Доповідає: декан факультету перекладознавства В.В. Демецька

 

12. Рекомендація до друку.

Доповідають: керівник відділу методичної роботи і практик І.І. Карташова

керівник відділу по роботі з обдарованою молоддю Н.М. Стеценко

 

13. Затвердження програм творчих конкурсів з фізичної культури, музики, образотворчого мистецтва, хореографії, журналістики.

Доповідають: декани факультетів Б.Г. Кедровський, М.Г. Левченко, В.П. Олексенко

 

14. Про виконання рішень Вченої ради.

Доповідає: учений секретар Л.В. Бабіч

 

Голова Вченої ради університету,

в.о. ректора університету,

перший проректор                                                                                              О.В. Співаковський

 

Секретар Вченої ради університету                                                                    Л.В. Бабіч

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу