Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Минулого тижня у Херсонському державному університеті відбулося позачергове засідання науково-методичної ради, із запрошенням гарантів освітніх програм. Засідання пройшло з використанням платформи ZOOM.

25 серпня 2021 р.

Керівниця навчального відділу Вікторія Яценко надала узгоджену з відділом забезпечення якості освіти інформацію щодо внесення змін і доповнень до Порядку оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Херсонському державному університеті (наказ Херсонського державного університету 07.09.2020 №803-Д), із урахуванням результатів обговорення змін і доповнень до Порядку членами науково-методичних рад факультетів. Доповідачка зазначила, що у новій редакції зазначеного Порядку будуть внесені такі зміни – здобувач повинен мати не менше 20 балів за виконання завдань поточного контролю. Здобувачу, який з поважних причин має менше 20 балів поточного контролю, надається можливість виконання запланованих у силабусі завдань, які не були ним/нею попередньо виконані, для отримання необхідної кількості балів з поточного контролю на дату складання екзамену/ліквідації академічної заборгованості/комісії з ліквідації академічної заборгованості.

Керівниця навчального відділу Вікторія Яценко також ознайомила присутніх  з проєктом Порядку визнання (перезарахування) результатів навчання у Херсонському державному університеті. Вона проінформувала про основні положення даного проєкту, процедуру визнання (перезарахування) результатів навчання з обов’язкових освітніх компонентів освітньої програми та з навчальних дисциплін вільного вибору.

Керівниця відділу забезпечення якості освіти Анастасія Бистрянцева надала інформацію щодо реалізації накопичувальної системи оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в університеті. Доповідачка зазначила, що було проведено анонімне опитування, щодо задоволеності здобувачів впровадженням накопичувальної системи, у якому взяли участь 38,03% здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, 37,06% здобувачів другого (магістерського) рівня та 50% здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня. Згідно результатів, середній показник задоволеності за 5-ти бальною шкалою становить: перший (бакалаврський) рівень – 3,5; другий (магістерський) – 3,8; третій (освітньо-науковий) рівень – 4,3.

Заступниця голови науково-методичної ради, керівниця навчально-методичного відділу Тетяна Корнішева проінформувала присутніх щодо навчально-методичних матеріалів, поданих науково-педагогічними працівниками з метою порушення клопотання перед вченою університету щодо надання їм рекомендаційного грифу.

Інформацію до Пресцентру надано Навчально-методичним відділом

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу