Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Конкурс на заміщення вакантних посад з 18.11.2021 по 17.12.2021

Херсонський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

18 листопада 2021 р.

Кафедра

Посада

Кількість посад

Економіки, менеджменту та адміністрування

професор

1

Національного, міжнародного права та правоохоронної діяльності

доцент

1

старший викладач

2

Теорії та методики дошкільної та початкової освіти

старший викладач

1

Англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова

доцент

1

Теорії та методики фізичного виховання

доцент

1

Олімпійського та професійного спорту

доцент

1

викладач

1

 

Особа, яка претендує на заміщення посади, має відповідати вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту».

Вимоги до претендентів на посаду:

професора – наявність наукового ступеня доктора наук та/або вченого звання професора, стажу науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;
наявність вченого звання доцента та/або наукового ступеня доктора наук (доктора філософії), стажу науково-педагогічної роботи не менше як 10 років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти; наявність почесного звання відповідно до профілю кафедри, вченого звання доцента та/або наукового ступеня доктора наук (доктора філософії), стажу науково-педагогічної роботи не менше як 10 років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

доцента – наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

старшого викладача – наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання і стажу науково-педагогічної роботи не менше як 2 роки у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

 викладача – наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання або повної вищої освіти, стаж практичної роботи з профілю кафедри не менше як 2 роки і схильність до науково-педагогічної роботи.

 

Перелік документів для участі у конкурсі:

-    заява на ім’я ректора про участь у конкурсі, написана власноруч (заяву візують завідувач кафедри, декан факультету, учений секретар, начальник відділу кадрів, начальник планового відділу, керівник навчально-методичного відділу. Після цього заява реєструється у загальному відділі університету);

-    особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-    автобіографію (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-    копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчене (почесне) звання (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-    звіт про роботу за попередній період (для осіб, які працюють у ХДУ);

-    перспективний план розвитку кафедри на 5 років (для претендентів на посаду завідувача кафедри);

-    список наукових праць (для осіб, які не працюють у ХДУ – повний, для осіб, які працюють у ХДУ та обираються на черговий строк – наукові праці, видані за попередній термін роботи);

-    відзив на відкрите лекційне заняття (для претендентів на посаду професора, доцента та старшого викладача кафедри) або практичне (семінарське, лабораторне) заняття (для претендентів на посаду старшого викладача, викладача та асистента кафедри);

-    витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо обрання на посаду;

-    витяг з протоколу засідання зборів трудового колективу факультету (для претендентів на посаду завідувача кафедри);

-    оцінний лист визначення рейтингових балів власної діяльності та додаток до нього;

-    КРІ (ключові показники ефективності) діяльності на наступний термін обрання.

 

Заяви на участь у конкурсі та документи приймаються до 17 грудня 2021 року.

Адреса: 73000, Херсон, вул. Університетська, 27, ХДУ, каб. 104, ученому секретареві.

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу