ХДУ підготував рекомендації до мотиваційного листа

Одним із критеріїв вступу-2022 є мотиваційний листдокумент, що складається та подається вступником до закладу вищої освіти, де він пояснює, чому вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну освітню програму. Розповідаємо про вимоги щодо змісту, структури та оформленням мотиваційного листа.

3 липня 2022 р.

З рекомедаціями щодо написання мотиваційного лист також можна ознайомитися у Додатку 12 до Правил прийому для здобуття вищої освіти в Херсонському державному університеті в 2022 році (сторінка 145).

Мотиваційний лист – це есе про особисту зацікавленість у вступі до Херсонського державного університету на певну освітню програму, спеціальність, та відповідні очікування від навчання. Вступнику необхідно розповісти про себе, про власні сильні та слабкі сторони, дати краще уявлення про власну особистість.

Для написання мотиваційного листа вступнику потрібно вибрати найважливішу інформацію, яка найкраще охарактеризує його здібності та зацікавленість у навчанні за обраною бакалаврською чи магістерською програмою, вмотивованість до навчання.

Важливо! До кожної заяви, якщо це передбачено правилами прийому, вступник подає власний мотиваційний лист. Один і той самий мотиваційний лист можна подати лише один раз, роботи не повинні повторюватися та бути написані шаблонно. Тобто, якщо вступник має право подати на бюджет 5 заяв, то стільки ж має бути і листів. На контракт – до 20 заяв, тобто 20 різних мотиваційних листів.

Етапи написання мотиваційного листа:

1. Визначте, які особливі якості та знання потрібні для успіху в обраній спеціальності та у майбутній професії, і які з цих якостей є у Вас. Опишіть ці якості, наводячи приклади з навчання та життя.

2. Визначте, які загальнолюдські якості, наявні у Вас, допоможуть досягти успіху на обраному шляху. Опишіть їх, наводячи приклади з життя.

3. Якщо у Вас є цікаві хобі, захоплення, які можуть бути корисними у навчанні або ж допоможуть стати цікавим учасником життя університету, коротко опишіть їх.

4. Повідомте про те, які якості і знання, необхідні для успішного прогресу Вашої кар’єри, Ви хотіли б розвинути, навчаючись за обраною спеціальністю.

5. Описуйте себе з максимальною об’єктивністю, оперуючи фактами, за необхідністю спираючись на думку інших. Якщо описувати себе складно, почніть з перерахунку своїх сильних якостей, знань, навичок, захоплень і досягнень. Проаналізуйте цей список та залиште в ньому лише ті пункти, які найкращим чином підтверджують придатність для обраної спеціальності. Саме ці якості і потрібно буде висвітлити у мотиваційному листі.

6. З’єднайте всі написані частини тексту, дотримуючись логічності. Напишіть першу версію есе, доопрацюйте та відредагуйте його, перевірте на дотримання вимог, правил оформлення, щодо написання мотиваційного листа.

Формальні вимоги до написання мотиваційного листа:

Разом з тим, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам до офіційно-ділових листів:

Правила оформлення

Мотиваційний лист повинен бути написаний з дотриманням чітких правил оформлення тексту: формат сторінки – А4; кількість аркушів 1-2, шрифт Times New Roman, кегль шрифту – 12; міжрядковий інтервал – 1,5 см., вирівнювання - по ширині; мова написання – українська.

Структура мотиваційного листа

Структура мотиваційного листа містить «шапку», звернення, вступ, основну та заключну частини.

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу вищої освіти (Херсонський державний університет), посада, ПІП особи, якій адресується лист (ректору Херсонського державного університету Олександру Володимировичу Співаковському) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується в правому верхньому куті листа.

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. Тут викладається його мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»).

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання.

Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

Заключна частина має завершуватися підсумком на два-три речення, де підтверджується його впевненість у правильному виборі спеціальності.

Херсонський державний університет бажає вам вдалого написання мотиваційних листів та чекає Вас на навчання!


Зазначимо, що для вступників на бюджетну форму навчання з особливо небезпечних територій, до яких належить Херсонщина, спрощені правила вступу – без складання НМТ. Необхідно лише пройти співбесіду та надіслати мотиваційний лист!

 

 

 

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу