Шановні користувачі!

Наукова бібліотека ХДУ повідомляє, що протягом 2022 року фахівцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського в межах трьох наукових досліджень було підготовлено наукову продукцію для впровадження у науковий та освітній процеси, а саме:

2 листопада 2022 р.

НД  «Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії»

 

Антологія текстів з реформування змісту загальної середньої освіти в Україні (1991–2017) : [хрестоматія] / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Березівська Л. Д., Гавриленко Т. Л., Міхно О. П., Сухомлинська О. В. та ін. ; наук. ред.: Березівська Л. Д., Сухомлинська О. В.]. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. – 582 с. ISBN 978-617-552-136-6 

Запропонована хрестоматія висвітлює розвиток змісту загальної середньої освіти в Українській державі. До збірника ввійшли найвагоміші документи, зокрема закони, програми, стратегії, концепції, стандарти й аналітичні матеріали, що обґрунтовували і регулювали процеси реформування змісту цієї ланки освіти в Україні протягом 1991–2017 рр.

Видання адресовано науковим, науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, вчителям, здобувачам освіти, працівникам освітянських бібліотек, а також усім, хто цікавиться історією освіти.

https://lib.iitta.gov.ua/731413/

Педагогічні видання німецькою мовою другої половини ХІХ ст. – 1917 р. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Дяченко Л. М., Кропочева Н. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Кропочева Н. М.]. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. – 214 с. ISBN 978-617-552-142-7 

У науково-допоміжному бібліографічному покажчику систематизовано бібліографічні записи педагогічних видань німецькою мовою другої половини ХІХ ст. – 1917 р. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Покажчик адресовано науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам, здобувачам освіти, бібліотечним фахівцям і всім, кого цікавлять питання розвитку педагогічної науки й освіти в історичній ретроспективі.

https://lib.iitta.gov.ua/731414/

 
 
 

Міжнародні та всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (1993–2020) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Сухомлинська О. В., Сухомлинська Л. В., Страйгородська Л. І. та ін. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф.]. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. – 457 c. ISBN 978-617-552-150-2 

Пропонований науково-допоміжний бібліографічний покажчик є складовою біобібліографічного репертуару, присвяченого Василю Олександровичу Сухомлинському. Він відображає тематичну єдність документів, що готувалися й оприлюднювалися з нагоди проведення великої кількості педагогічних читань, які проходили з 1993 по 2020 роки. Їх тематика і зміст були присвячені розгляду і аналізу ідей та практичного доробку педагога крізь призму актуальних проблем, що стояли перед освітою і педагогічною наукою впродовж 27 років.

Покажчик адресовано науковим, науково-педагогічним, педагогічним і бібліотечним працівникам, здобувачам освіти, усім, хто вивчає і кого цікавить творча спадщина В. О. Сухомлинського.

https://lib.iitta.gov.ua/731439/

Українські дитячі періодичні видання 20-х – початку 40-х років XX ст. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : каталог / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Тарнавська С. В., Хопта С. М., Якобчук Н. О., Василенко С. Б. ; авт. вступ. ст. Коляда Н. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. – 338 с. 

До каталогу увійшли відомості про українські дитячі періодичні видання 20-х – початку 40-х років XX ст., що зберігаються у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. У пропонованому виданні розкрито зміст дитячих часописів, які виходили на теренах України в досліджуваний період, зокрема «Більшовиченята», «Будь напоготові!», «Весела бригада», «Жовтеня», «Дитячий рух», «Піонерія», «Червоні квіти» та ін. Каталог адресовано науковим і науково-педагогічним, педагогічним, бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться історією освіти й виховання, педагогічної науки, дитячої літератури.

https://lib.iitta.gov.ua/732160/

 

 

НД «Інформаційні ресурси освітянських бібліотек у розвитку педагогіки, психології та освіти»

 

 

Науково-інформаційна та соціокультурна діяльність провідних освітянських бібліотек – 2022 : довідник / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян ; наук. ред. Л. О. Пономаренко]. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. – 140 c. ISBN 978-617-552-134-2 

Головною метою підготовки Довідника є узагальнення та поширення інформації про інформаційну та видавничу діяльність провідних освітянських книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, а саме: про створення наукових видань, укладання бібліографічних посібників, інструктивно-методичних матеріалів, а також про науково-практичні заходи, спрямовані на підвищення професійного рівня бібліотечних працівників освітянської галузі.

Довідник призначений для бібліотечних працівників, методистів управлінь освіти й науки обласних та міських держадміністрацій, інших фахівців,задіяних в інформаційному забезпеченні педагогічної науки і практики.

https://lib.iitta.gov.ua/731758/

Дисертації з питань освіти (1991–2021) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [упоряд.: Пономаренко Л. О., Зоріна Н. Є., Коваленко С. Г., Кропочева Н. М., Павленко Т. С. ; наук. ред. Пономаренко Л. О.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Вінниця: Твори, 2022. 1099 c. 

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик є інформаційною базою для комплексного аналізу сучасного стану педагогічної науки, надає можливість отримати кількісні індикатори, що характеризують напрями досліджень, продуктивність наукової діяльності окремих вчених як керівників дисертаційних робіт, так і окремих наукових інституцій; дозволяє виявити тенденції і перспективи розвитку дисертаційних досліджень у наступні роки.

http://lib.iitta.gov.ua/732138/

 

 

НД «Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти»

 

   

Діяльність НАПН України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти : огляд. вид. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Лапаєнко С. В., Агалець І. О., Гуралюк А. Г., Закатнов Д. О., Ростока М. Л. та ін. ; наук. ред. Лапаєнко С. В.]. – Вінниця : ТВОРИ. 2022. – 204 с. ISBN 978-617-552-140-3 

Оглядове видання як різновид довідкової продукції, підготовленої за результатами прикладного наукового дослідження «Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти» (2020–2022), містить логічно умотивовану низку інформаційно-аналітичних матеріалів, які висвітлюють стан, результати та прогностичні перспективи теоретико-практичного осягнення наукового доробку вчених НАПН України з актуальних питань інноваційного розвитку освіти, педагогіки й психології з урахуванням сучасних процесів модернізації та реформування освіти і тенденцій у національному та світовому освітньому просторі. Видання розраховане на наукових, педагогічних та бібліотечних працівників, здобувачів вищої освіти, а також усіх, хто бере участь у забезпеченні інформаційного супроводу освітньої галузі або цікавиться питаннями сучасного розвитку освіти, педагогіки й психології.

https://lib.iitta.gov.ua/731346/

Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України : біобібліогр. покажч./ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лапаєнко С. В., Пономаренко Л. О., Бодарчук О. Б. ; авт. вступ, статті Ткаченко Л. І. ; наук, консультанти: Ткаченко Л. І., Кравченко С. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред.: Пономаренко Л. О., Бодарчук О. Б]. - 5-те вид., допов. - Київ : Знання України, 2022. - 443 с. - (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 34). I8ВN 978-966-316-492-2 

У покажчику представлено науковий доробок президента НАПН України В. Г. Кременя, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України, дійсного члена (академіка) НАПН України, президента товариства «Знання» України, який складає 1514 друкованих праць за 33 роки (1990-2022). До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність В. Г. Кременя.

Покажчик адресовано педагогічним, науково-педагогічним, науковим і бібліотечним працівникам, здобувачам освіти і всім, хто цікавиться питаннями педагогічної науки, освіти, філософії та політології.

https://lib.iitta.gov.ua/731714/1/Kremen_2022.pdf

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. Вип. XV / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. – 64 с. ISBN 978-617-552-143-4

https://lib.iitta.gov.ua/731389/ 

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. Вип. XVI / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. – 61 с. ISBN 978-617-552-144-1

https://lib.iitta.gov.ua/731390/ 

Довідковий бюлетень є складовою системи інформаційно-аналітичного забезпечення освіти, педагогіки, психології. Зміст рубрик «Національна освіта: інноваційна школа», «Педагогіка», «Психологія науки» сприяє оперативному отриманню користувачем логічно структурованої наукової інформації з проблематики сучасних наукових досліджень із питань національної освіти, педагогіки, психології, зокрема у вигляді реферативних та аналітичних оглядів, анотованих бібліографічних списків. Видання призначене для працівників бібліотек та інших інформаційних установ, науково-педагогічних і наукових працівників, здобувачів освіти різного рівня.

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на LinkedIn telegram viber

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу