Curriculum vitae

Оновлено: 24.10.2017

1. Прізвище: Петухова
2. Ім'я: Любов
3. Дата й місце народження: 18 листопада 1955, Таллін, Естонія
4. Національність: Українка
5. Сімейний стан: Одружена
6. Телефон/E-mail: тел.:+380(0552) 32-67-66, e-mail:
7. Освіта
 • Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н. К. Крупської, 1972 – 1977. Диплом з відзнакою за спеціальністю «Хімія і біологія». Кваліфікація: вчитель хімії та біології;
 • Аспірантура Науково-дослідного інституту педагогіки (м. Київ);
 • Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01. Теорія та історія педагогіки, 1986р.;
 • Доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти, 1989р.;
 • Професор кафедри педагогіки початкової освіти, 2006р.;
 • Доктор педагогічних наук, 2009р.;
 • Член спеціалізованої вченої ради К.67.051.02 кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.02 Теорія та методика навчання (математика) та 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти, 2009р (м. Херсон).
8.Знання іноземних мов
Мова Читання Говоріння
Українська 5 5
Російська 5 5
Англійська 4 3
9. Основні напрямки наукової діяльності:
 • 1986 р. захист кандидатської дисертації на тему «Формування потреб в суспільно корисній діяльності підлітків 5-7 класів» при Науково-дослідному інституті педагогіки (м.Київ).
 • 2009 р. захист докторської дисертації на тему «Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів початкових класів» при Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського.
10. Посада: Декан факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету; доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
11. Кар'єрa (посада, місце й роки роботи):
 • 1977-1978  
  Учитель біології середньої школи № 15 (м. Миколаїв)
 • 1978  
  Вихователь групи подовженого дня восьмирічної школи № 15(м. Херсон)
  Викладач кафедри педагогіки ХДПІ ім. Н.К.
 • 1981-1985
  Аспірант НДІ педагогіки УРСР
 • 1985-1988
  Викладач кафедри педагогіки та методики початкового навчання ХДПІ ім. Н.К. Крупської
 • 1986  
  Кандидат педагогічних наук, доцент
 • 1988 – 1990  
  Старший викладач кафедри педагогіки та методики початкового навчання
 • 1990 - 1992  
  Доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання
 • 1992 -1994  
  В.о. декана педагогічного факультету
 • 1994 -1997  
  Декан факультету педагогіки і методики початкового навчання
 • 1997 -1998  
  Декан факультету початкового навчання
 • 1998 -2003  
  Декан факультету початкового навчання ХДПУ
  Доцент кафедри початкової освіти
 • 2003  
  Декан факультету дошкільної та початкової освіти ХДУ 
  Доцент кафедри педагогіки дошкільного виховання та початкового навчання
 • 2008
  Професор кафедри педагогіки початкової освіти
 • 2009
  Доктор педагогічних наук
 • 2011 
  Професор (вчене звання)
  Завідувач кафедрою дошкільної освіти.
12. Участь у міжнародних  проєктах
 • 2003 – 2012 Академія ім. Я.Длугоша (Польща, Ченстохово) - Наукова робота, обмін студентами
 • 2002 - 2012 Євангельський Фрьобельсемінар (Німеччина, Кассель) - Дошкільна педагогіка
 • 2008 – 2012 Барановичський державний університет (Білорусь)
13. Курси що розробляються та читаються
 • Історія педагогіки
 • Історія дошкільної педагогіки
 • Методика викладання історії педагогіки у ВНЗ
14. Авторське свідоцтво:
 1. А.с. 17383 Україна, М-во освіти і науки України, держ. департамент інтелектуальної власності. Програмний продукт „Мультимедійний курс з історії педагогіки”” Авторське свідоцтво / Л.Є. Петухова, К.В. Верещак (Україна). – опубл. 26.07.2006 р.
 2. А.с. 24162 Україна, М-во освіти і науки України, держ. департамент інтелектуальної власності. Комп’ютерна програма „Мультимедійний курс з історії педагогіки”” Авторське свідоцтво / Л.Є. Петухова, В.П.Близнюков (Україна). – опубл. 11.04.2008 р.
15. Публікації