Новий Модуль Документ

Оновлено: 01.03.2021

Міжнародна діяльність

      Розвиток освітніх систем у сучасному світі відбувається в контексті глобальних тенденцій. Головною функцією освіти є формування особистості з актуальними знаннями, гнучкістю і критичністю мислення, творчою ініціативою, високим адаптаційним потенціалом.

       Здобувачі всіх рівнів вищої освіти та викладачі факультету беруть активну участь в усеукраїнських та міжнародних програмах академічної мобільності.

       У 2018 році здобувачі факультету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за підтримки ректорату ХДУ розпочали навчання за міжнародною програмою подвійних дипломів спільно з Поморською академією в Слупську (Польща) за спеціальностями германістика та полоністика. Це новий досвід для факультету, що відкриває доступ до міжнародних освітніх програм та надає можливість стати студентом закордонного університету, не перериваючи свого навчання в Херсонському державному університеті. Основне завдання цієї програми – інтернаціоналізація вищої освіти та культурна інтеграція молоді різних країн. Наші студенти отримують чудову можливість познайомитися з культурою і системою освіти Польщі, поліпшити володіння іноземними мовами, знайти нових друзів і здобути безцінний досвід. Отримання диплома Херсонського державного університету та диплома Поморської академії європейського зразка підвищить конкурентноспроможність майбутніх фахівців на ринку праці.

        Сподіваємося, що наша співпраця з Поморською академією матиметь багатосторонній характер: раді приймати у себе студентів та викладачів з Поморської академії!