Кафедра фізичної терапії та ерготерапії

Оновлено: 14.09.2021

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 Згідно рішення Вченої ради університету (протокол №11 від 03.07.2008 р.) "Про відкриття кафедр інституту Природознавства" з 1 вересня 2008 року було відкрито в інституті Природознавства кафедру здоров 'я людини.

   На підставі Вченої ради університету (протокол від 28.08.2017 р. № 1) та у зв'язку зі зміною назви спеціальності було перейменовано кафедру здоров'я людини на кафедру фізичної терапії та здоров'я людини.

    На підставі рішення вченої ради Херсонського державного університету (протокол від 23.04.2018 № 11) та у зв’язку з ліцензуванням спеціальності було перейменовано з 25.04.2018 року кафедру фізичної терапії та здоров’я людини на кафедру медицини та фізичної терапії.

    На підставі рішення Вченої ради Херсонського державного університету (протокол від 27.06.2018 року № 13 з метою раціоналізації та удосконалення організації освітнього процесу університету було перейменовано з 27.06.2018 року факультет природознавства, здоров’я людини і туризму на медичний факультет

      

  Лаврикова Оксана Валентинівна 

В.о. завідувача кафедри 

   кандидатка біологічних наук, доцентка

   

          Кафедра здоров'я людини (нині кафедра фізичної терапії та ерготерапії) створена 01.09.2008. 

   Готує спеціалістів з 2016 року за спеціальностю 227 Фізична терапія, ерготерапія. Фахівці даної спеціальності після закінчення навчання можуть бути працевлаштовані в центрах спортивної медицини та реабілітаціїї, санаторно-курортних закладах, спеціалізованих інтернатах для осіб з особливими освітніми потребами, спеціалізованих закладів освіти (спортивних шкіл, інтернатів, училищ), лікарняних (реабілітаційних та  фізіотерапевтичних відділенях),  фітнес- та SPA-центрів і т.д. Випускники спеціальності можуть обіймати такі посади: фахівець з фізичної реабілітації; масажист; масажист спортивний; інструктор - лікувальної фізкультури; інструктор-методист з фізичної культури та спорту у медичних та оздоровчих закладах, навчально-реабілітаційних центрах, закладах освіти та соціалього захисту населення, спортивно-тренувальних центрах, спортивних командах

   Навчальні та виробничі практики студентів відбуваються на якісно оснащених базах кращих медичних та реабілітаційних установ міста та області, а саме: в Херсонському обласному кардіологічному диспансері, КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського", КНП "Хесонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", КНП "Херсонська дитяча облана клінічна лікарня", КНП "Обласна лікарня відновного лікування" Херсонської обласної ради, Херсонському обласному центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Херсонської обласної ради, міському центрі реабілітації та відновного лікування лікарні імені А. і О. Тропіних, КНП "Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є.Карабелеша", КНП "Херсонський обласний центр громадського здоров 'я" тощо.
   Науковий обмін та стажування: Сумський державний університет, ВНЗД "Донбаський державний педагогічний університет", Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Запорізький національний університет, Харківська державна академія фізичної культури та інші.

  З 2012 року в Херсонському державному університеті на спеціальності Фізична реабілітація, крім стаціонарної форми навчання, відкрито, також, заочну форму навчання.

У 2015-2016 навчальному році кафедра успішно пройшла ліцензування спеціальності 227 Фізична реабілітація рівня вищої освіти "магістр"

             Нижче наведені освітні програми, які з кожним навчальним роком переглядалисяя та перезатверджувалися: (освітні прогами на поточний навчальний рік Ви можете знайти в меню сторінки кафедри "Освітні програми")

1. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА  ПРОГРАМА "МЕДИЦИНА" другого (магістерсткого) рівня вищої освіти за спеціальностю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоровя професійна кваліфікація: лікар ОПП магістр медицина.doc (881.5 Kb)

2. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я  спеціалізація: 227.01 фізична терапія

ОПП СВО магістр 227 фізична терапія, ерготерапія.pdf (1.9 Mb)

3. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров'я Кваліфікація: бакалавр фізичної терапії, ерготерапії

ОПП СВО бакалавр спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія  2018.pdf (2.1 Mb)

Професорсько-викладацький склад кафедри: 

В.о. завідувача кафедри - кандидатка біологічних наук,  доцентка Лаврикова Оксана Валентинівна (гарант освітної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти "Фізична терапія, ерготерапія" за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія);

Доцентка, кандидатка біологічних наук -  Карпухіна Юлія Вікторівна;
Доцентка, кандидатка біологічних наук - Козій Тетяна Петрівна;

Доцентка, кандидатка біологічних наук. - Васильєва Наталія Олегівна (заступниця декана з навчально-методичної роботи і практик; помічниця декана з питань якості освіти);

Доцентка, кандидатка наук з фізичного виховання та спорту - Таран Інна Віталіївна (гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти "Фізична реабілітація" за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія);

Викладачка - Бірюкова Тетяна Вікторівна (заступниця декана з організаційно-виховної роботи і працевлаштування);

Асистентка - Самойленко Катерина Володимирівна

Старша лаборантка (магістр з дефектології) - Лозинська Лілія Миколаївна

Зовнішній сумісник:

Доцент, кандидат медичних наук - Нестеренко Олександр Володимирович

Викладачами кафедри читаються наступні дисципліни:                                             

1. Вікова анатомія та фізіологія
2. Вступ до спеціальності. 
3. Функціональна анатомія.
4. Моніторинг та діагностика стану здоров'я.
5. Фізіологія людини;
6. Методи фізичної терапії;
7. Організація роботи реабілітаційних закладів.
9. Фізична терапія при когнітивних і особистісних розладах
10. Масаж
11. Фізична терапія та ерготерапія при захворюваннях внутрішніх органів
12. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи.
13. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях.
14. Основи догляду за хворими
15. Фізична терапія та ерготерапія при захворюванняїх опорно-рухового апарату.                                          
16.Фіьттнес програами аеробної та силової спрямованості
17. Фізична реабілітація при захворюваннях органів чуття
18. Основи соціальної реабілітації

19. Здоровий спосіб життя
20. Медична психологія

21. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності.

22. Валеологія.

23. Біологія з основами генетики

24. Фізична терапія та ерготерапія при захворюваннях нервової системи.

25. Медична біологія.

26. Адаптивна фізична культура

27. Логотерапія у фізичній реабілітації

28. Фізична рекреація

29. Спортивна медицина

30. Фізична терапія в геронтології

31. Основи ерготерапії

32. Фізіотерапія

33. Фізична реабілітація осіб з новоутвореннями

34. Фізична терапія та ерготерапія при захворюваннях нервової системи

35. Фізична реабілітація неповносправних осіб

36. Нетрадиційні метди оздоровлення

37. Механотерапія

38. Спортивна фізіологія

39. Гідрокінезотерапія.

40. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології

41. Анатомія людини

42. Фітотерапія тощо.

Положення про кафедру ХДУ.doc (58 Kb)

Положення про випускову кафедру.doc (53.5 Kb)

Контакти

кафедра фізичної терапії та ерготерапії медичного факультету

Херсонський державний університет

м. Херсон

вул.  Університетська, 27

кабінет завідувачки кафедри: 710

викладацька: 705

кабінет сімейної медицини: 815

навчальні аудиторії: 614, 614 а, 706

Ми у Facebook

Тел.: +38 (0552) 32-67-54
Вн. тел.: 197
Email: