Вінник Максим Олександрович

Оновлено: 08.12.2021

 

Вінник Максим Олександрович

 Магістр сільськогосподарських наук, MS

 Магістр економіки підприємства, MB

 


 

Посада: проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи, доцент, доцент кафедри  комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Почесне звання: заслужений працівник освіти України

Освіта:

 • Херсонський державний аграрний університет. 1998 р., "Водні біоресурси та аквакультура", магістр;
 • Херсонський національний технічний університет. 2005 р., «Економіка підприємства», магістр;
 • Херсонський державний університет. 2014 р., 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, аспірантура;
 • Херсонський державний університет. 2017 р., 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, кандидат педагогічних наук

СТАЖУВАННЯ 

1.       2003 р., ПОЛЬЩА. З 10.05.2003 р. по 18.05.2003 р. у Вищій педагогічній школі м. Ченстахова (Польща) у рамках Угоди про наукове та культурне співробітництво між Херсонським державним університетом та Вищою педагогічною школою. (наказ ХДУ №  327-Д від 07.05.2003 р.) 

2.       2006 р., США. Стажування у рамках проєкту Northern New York and Southern Ukraine: New University Partnership for Business and Economic Development. (Наказ ХДУ № 6-В від 22.02.2006р.) 

3.  Стажування у рамках проєкту  MASTIS «Створення сучасної магістерської програми з інформаційних систем» 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP:

 • 2016 рік, Леон,Франція, Університет Ліон 2 ім. Люм’єра.
 • 2017 рік, Каунас, Литва, Каунаський технологічний університет.
 • 2018 рік, Лулео, Швеція, Технологічний університет Лулео.
 • 2018 рік, Крістіансанн, Норвегія, Університет Агдер.

 4. Офіційне опонування:

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 • Семінар "Питання управління об"єктами державної власності та майнові питання"

Дата проведення: 29 - 30 березня 2012 р., м. Київ (Державне підприємство ВБО)

 • Семінар-практикум «ПІДВИЩЕННЯ WEBOMETRICS РЕЙТИНГУ ВНЗ: ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ». «Три кроки від новачка до експерта». 

Дата проведення: 2013 р., м. Київ (Організатором семінару виступило підприємство ПП «Технологічний Центр» (м. Харків). Головний лектор семінару  Денис Солов'яненко — спеціаліст у галузі наукометрії, вебометрії та інформаційної діяльності, зав. сектору Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України “КПІ”, координатор проєктів Асоціації УРАН "Наукова періодика України" та "Наука України у дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus", канд. іст. наук.)

 • Семінар «Роль наукових видань в сучасних умовах»

Дата проведення: 28 лютого 2013 року, м. Київ (Національний університет харчових технологій спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України)

ПРОФЕСІНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Херсонський державний університет

 • Планово-фінансовий відділ - 2001-2004
 • Науково-дослідний інститут інформаційних технологій - 2004- 2010
 • Керівник відділу господарсько-договірної роботи та виставкової діяльності - 2010-2014
 • Член Тендерного комітету - 2012-2017
 • Заступник голови тендерного комітету ХДУ - 2017 - 2018
 • З 2018 року по сьогоднішній день виконуючий обов'язки голови тендерного комітету ХДУ
 • Директор студентського містечка - 2014-2018
 • Старший викладач кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики - 2010 -2017
 • Доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики - 2017 - по теперішній час
 • Відповідальний секретар збірника наукових праць "Інформаційні технології в освіті" - 2010-2017
 • Заступник голового редактор збірника наукових праць "Інформаційні технології в освіті" - 2017- по теперішній час
 • Технічний секретар спеціалізованої вченої ради К 67.051.02 - 2008-2016
 • Проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи - 2018 - по теперішній час

Апарат Верховної ради:

Помічник депутата Верховної ради України Співаковського Олександра Володимировича на громадських засадах протягом 2014-2019 рр.

Херсонська обласна державна адміністрація

 

УЧАСТЬ У ПРОЄКТАХ

 2001 - 2002

Національна програма інформатизації України 

2002 - 2004

Національна програма інформатизації України

 • Програмно-методичний комплекс «ТерМ VII» підтримки практичної навчальної математичної діяльності. Версія 1 реліз 05, версія 2 реліз 03. (підготовка документації та участь у конкурсі, фінансовий менеджмент, звітування, оформлення документації за договором, представлення інтересів розробників перед замовником).

2004 - 2005

Державне замовлення

 • 5.04.6 Розроблення методів і технологій проектування гнучких розподілених педагогічних програмних середовищ (підготовка документації та участь у конкурсі, фінансовий менеджмент, звітування, оформлення документації за договором, представлення інтересів розробників перед замовником).

2005 - 2006

Національна програма інформатизації України

2006 - 2007

Державне замовлення

2007 - 2008

Національна програма інформатизації України

2008

 Національна програма інформатизації України

2009 - 2010

 Національна програма інформатизації України

 • Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти (підготовка документації та участь у конкурсі, фінансовий менеджмент, звітування, оформлення документації за договором, представлення інтересів розробників перед замовником, розробка окремих завдань проєкту);
 • Розроблення інтегрованого середовища контролю знань студентів з економіко-математичних дисциплін нормативної частини для вищих навчальних закладів для спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства», 6.050101 «Економічна теорія» (підготовка документації та участь у конкурсі, фінансовий менеджмент, звітування, оформлення документації за договором, представлення інтересів розробників перед замовником, розробка окремих завдань проекту);
 • Створення Інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів (ECDL) (підготовка документації та участь у конкурсі, фінансовий менеджмент, звітування, оформлення документації за договором, представлення інтересів розробників перед замовником, розробка окремих завдань проекту).

2015 - 2016

 Державна програма «Наука в університетах»

 • Розроблення системи управління якістю електронних освітніх ресурсів вищих навчальних закладів (підготовка документації та участь у конкурсі, фінансовий менеджмент, звітування, оформлення документації за договором, представлення інтересів розробників перед замовником, розробка окремих завдань проєкту);

2016 - 2018

 Державна програма «Наука в університетах»

 • Методи комп’ютерної алгебри та інерційного моделювання в системах статистичного аналізу і верифікації програмного забезпечення (підготовка документації та участь у конкурсі, фінансовий менеджмент, звітування, оформлення документації за договором, представлення інтересів розробників перед замовником, розробка окремих завдань проєкту)

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ 

2004 - 2006

 Northern New York and Southern Ukraine: New University Partnership for Business and Economic Development (стажування);

2009

Австрійсько-український проєкт «CENREC» (підготовка документації та участь у конкурсі, фінансовий менеджмент, звітування, оформлення документації за договором, представлення інтересів розробників перед замовником). 

2015 - 2018

 Проєкт MASTIS за програмою ERASMUS (Координатор проєкту в ХДУ, підготовка документації, менеджмент, звітування, оформлення документації за договором, розробка окремих завдань проєкту)

2015 – 2017 рр член програмного комітету конференція ICTERI, 2019 – голова організаційного комітету конференції ICTERI та член програмного комітету конференції ICTERI 2019.

Впродовж 2015 – 2019 років – координатор проєкту MASTIS «Створення сучасної магістерської програми з інформаційних систем» Херсонського державного університету.

У науковому доробку 44 публікації, з яких статей – 37, з них 14 – у наукометричних базах Scopus/Web of Science, у фахових виданнях – 16; тез – 2, авторських свідоцтв – 5, навчально-методичних посібників – 2

 

ЧЛЕН ОРГКОМІТЕТУ ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ ЮНИХ ІНФОРМАТИКІВ, м. Херсон, ХДУ, 2014

ПРЕДСТАВНИК ХДУ НА ПОРТАЛІ ЄС

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВКОВИХ ЗАХОДІВ (2011-2015)

1.     20 міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра-2011».

2.     Міжрегіональна виставка «Книжковий салон. Абітурієнт-2012». (спільно з факультетом довузівської підготовки)

3.     Започатковано та проведено щорічну профорієнтаційну виставку «Освіта у ХДУ – крок у престижне майбутнє» та «День відкритих дверей» (2011)

4.     Виставка «Освіта у ХДУ – крок у престижне майбутнє» та «День відкритих дверей ХДУ» (11.02.2012 р., ХДУ);

5.     Виставка у рамках Міжнародного інвестиційного Форуму «Таврійські горизонти: привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток» (27-28 09.2012 р., м. Нова Каховка);

6.     Виставка у рамках Міжнародного науково-практичного Форуму «Наука і бізнес – основа розвитку економіки» (11-12 жовтня 2012 р., м. Дніпропетровськ);

7.     Четверта Національна виставка-презентація «Інноватика у сучасній освіті» (16-18 жовтня 2012 р., м. Київ);

8.     Міжрегіональна спеціалізована виставка-ярмарок «Книжковий салон. Абітурієнт 2013» (03-05 грудня 2012 р., м. Херсон);

9.     Виставка «Інноваційна освіта у ХДУ – крок у престижне майбутнє» та «День відкритих дверей ХДУ» (15.12.2012 р., ХДУ).

10.  Виставка «Освіта у ХДУ – крок у престижне майбутнє» та «День відкритих дверей ХДУ» (23.02.2013 р., ХДУ) (спільно з факультетом довузівської підготовки);

11.  Четверта Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2013», (28.02-02.03.2013 р., м. Київ);

12.  "VІІ Міжнародна виставка-конкурс сучасного мистецтва" (20-25 березня 2013 у м. Києві) (організатор та учасник - факультет культури та митсецтв);

13.  23 Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2013» (11 – 13 квітня 2013 р., м. Київ) http://www.osvitainfo.com.ua;

14.  VІ Міжнародна виставка «Довкілля 2013» у рамках Міжнародного екологічного форума «Довкілля для України», (23 – 25 квітня 2013 р. , м. Київ);

15.  Виставка у рамках Міжнародного туристичного форуму «Херсонщина – відпочинок, лікування, подорожі в екологічних умовах Таврії», (16 травня 2013 р. с.Цукури, Скадовський р-н.);

16.  Участь у виставці-презентації ХДУ під час проведення Дня Європи у області (18. травня 2013 р. «Європейське містечко", ХДУ ). Фото

17.  Регіональна виставка-презентація кращих навчальних закладів Херсонської області «Інновації в освіті Херсонщини»,  (03.10.2013 р. ККЗ «Ювілейний» м. Херсон); Фото

18.  П’ята Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті» (22-24 жовтня 2013 р., м. Київ);

19.  Міжнародний науковий конгрес «Інформаційне суспільство в Україні» (29 жовтня 2013 р., м. Київ);

20.  24 Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра - 2013» (14-16 листопада 2013 р., м. Київ);

21.  Міжрегіональна спеціалізована виставка-ярмарок «Книжковий салон. Абітурієнт – 2014», (27-29.11.2013 р., м. Херсон);

22.  "Освіта у ХДУ - крок у престижне майбутнє" та "День відкритих дверей ХДУ"  (07.12.2013 р. м. Херсон, ХДУ).

23.  «Освіта у ХДУ – крок у престижне майбутнє» та «День відкритих дверей ХДУ» (01 березня 2014 р. м. Херсон, ХДУ).

24.  Виставка-презентація "Досягнення ХДУ" , 29 січня 2015 р., ХДУ

25.  «Освіта та кар'єра» 2015, 16-18 квітня 2015 р. м. Київ

 

НАГОРОДИ У ВИСТАВКОВИХ ЗАХОДАХ

1.     ГРАН-ПРІ за результатами участі у номінації «Розвиток студентської науково-дослідницької роботи на 27-й Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра-2015»

 2.     ГРАН-ПРІ за участь у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти та науки» (24 Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра-2013») ВГДР та ВД спільно з факультетом фізики, математики та інформатики

 3.     Лауреат конкурсу І ступеня за участь у номінації «Упровадження інновацій у презентацію діяльності вищого навчального закладу в Інтернет-просторі» (П’ята Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті» 2013 ) ВГДР та ВД спільно з факультетом фізики, математики та інформатики;

 4.     «Кращий навчальний заклад по реалізації програми екологічної освіти» (Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України», 2013). ВГДР та ВД спільно з факультетом біології, географії та екології.;

 5.     ГРАН-ПРІ у номінації «Інформаційні ІТ-технології у вищому навчальному закладі» (23 Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2013») ВГДР та ВД спільно з факультетом фізики, математики та інформатики;

 6.     Срібна медаль у номінації «Створення та упровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем, обладнання, продуктів, програм та рішень для системи освіти» (Четверта Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2013») ВГДР та ВД спільно з факультетом фізики, математики та інформатики;

 7.     Срібна медаль у номінації «Розробка та створення сучасних інноваційних методик і технічних засобів навчання для упровадження в освітню практику» на Четвертій виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» 2012, м. Київ;

 8.     Сертифікат учасника Міжнародного науково-практичного форуму «Наука і бізнес – основа розвитку економіки» (м. Дніпропетровськ) 2012 р.

 9.     Срібна медаль за участь у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» (Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра», 2011) ВГДР та ВД.

 10.  Почесний диплом керівнику Віннику М.О. «за розробку і презентацію інноваційних освітніх проєктів» (організовано та проведено семінар за темою: «Концептуальні засади еволюції електронних освітніх ресурсів», (П’ята Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті», 2013);

 11.  Диплом Віннику М.О. за активне упровадження інноваційних освітніх технологій на Четвертій виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті», 2012, м. Київ; 

Наукові інтереси:

 • Науково-дослідна робота студентів (12345, 67891011);
 • формування soft skills у програмістів (1, 2);
 • наукометрія (123456, 7);
 • вимірювання освітніх та бізнес процесів у закладах освіти (123, 4);
 • моделювання бізнес процесів (123456);
 • ІКТ в освіті (12345678910111213141516).

Мови: 

Українська, російська, англійська

Контакти

Тел.: +38(0552)326709
Вн. тел.: 109
Email: