Професорсько-викладацький склад

Оновлено: 30.03.2022

Професори кафедри


 

 Співаковський Олександр Володимирович

Ректор університету, кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, почесний професор  академії імені Яна Длугоша, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України, член спеціалізованої вченої ради Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (13.00.10 - "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"), член спеціалізованої вченої ради К67.051.02 (13.00.02 - "Теорія та методика навчання (математика)"; 13.00.04 - "Теорія і методика професійної освіти").

тел.: +380 552 326701, +380 552 326705

e-mail:


Песчаненко Володимир Сергійович

Завідувач кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ, доктор фізико-математичних наук, професор, голова спеціалізованої вченої ради К67.051.02 (13.00.02 - "Теорія та методика навчання (математика)"; 13.00.04 - "Теорія і методика професійної освіти"), заслужений діяч науки і техніки України

тел.: +38(0552)326768, (додатковий 270)
e-mail:


 

Львов Михайло Сергійович

Професор комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ, доктор фізико-математичних наук, член спеціалізованої вченої ради К67.051.02 (13.00.02 - "Теорія та методика навчання (математика)"; 13.00.04 - "Теорія і методика професійної освіти"), почесний доктор наук ХДУ, заслужений працівник освіти України.

тел.: +38(0552)326781, (додатковий 601)
e-mail:  


 

Шерман Михайло Ісаакович

Професор кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії, доктор педагогічних наук, член спеціалізованої вченої ради К67.051.02 (13.00.02 - "Теорія та методика навчання (математика)"; 13.00.04 - "Теорія і методика професійної освіти") 

тел.: +38(0552)326768, (додатковий 270)
e-mail:  


 

Кобець Віталій Миколайович

Професор кафедри  комп’ютерних наук та програмної інженерії, доктор економічних наук, професор 

CV Kobets ENG CV Kobets UKR

тел.: +38(0552)326768, (додатковий 107)
e-mail:  

Круглик Владислав Сергійович

Професор кафедри інформатики та кібернетики Мелітопольського державного університету, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії  ХДУ

тел.: +38(0552)326768, (додатковий 270)
e-mail:  
 

 

Летичевський Олександр Олександрович

Завідувач відділу Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

тел.: +38(0552)326768, (додатковий 270)
e-mail:


 

Валько Наталія Валеріївна

Професорка кафедри  комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ, докторка педагогічних наук

тел.: +38(0552)326768, (додатковий 270)
e-mail: 


Доценти кафедри


 

Вінник Максим Олександрович

Проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри  ікомп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ, заслужений працівник освіти України

тел.: +38(0552) 326709
e-mail:


 

Кушнір Наталія Олександрівна

Проректорка з інноваційного розвитку, інвестиційної діяльності та науково-педагогічної роботи, кандидат педагогічних наук,  доцент, доцентка кафедри  комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ,  заслужений працівник освіти України

тел.: +38(0552) 326768, (додатковий 562)
e-mail:


 

Шишко Людмила Станіславівна

Доцентка кафедри  комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ, кандидатка технічних наук

тел.: +38(0552)326768, (додатковий 270)
e-mail: 

 


 

Зайцева Тетяна Василівна

Доцентка комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ, кандидатка педагогічних наук

тел.: +38(0552)326768, (додатковий 270)   
e-mail: 


 

Вейцбліт Олександр Йосипович

Доцент  кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ, кандидат фізико-математичних наук

тел.: +38(0552)326768, (додатковий 270)
e-mail: 
 

Кравцов Геннадій Михайлович

Доцент кафедри  комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ, кандидат фізико-математичних наук, член спеціалізованої вченої ради К67.051.02 (13.00.02 - "Теорія та методика навчання (математика)"; 13.00.04 - "Теорія і методика професійної освіти")

тел.:+38(0552) 326746, (додатковий 168)

e-mail:


 

Самчинська Ярослава Борисівна

Доцентка кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ, кандидатка економічних наук

тел.: +38(0552)326768, (додатковий 270)
e-mail: 

 

Гнєдкова Ольга Олександрівна 

Доцентка кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ, кандидатка педагогічних наук

 тел.: +38(0552) 326746, (додатковий 168)
e-mail:

 

 

Щедролосьев Дмитро Євгенович

Керівник відділу розвитку інфраструктури трансферту технологій, кандидат педагогічних наук

тел.: +38(0552)326743, (додатковий 567)
e-mail:

 

Єрмолаєв Вадим Анатолійович

Доцент кафедри інформаційних технологій Запорізького національного університету, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

тел.:+38(0552)326768, (додатковий 270)
e-mail:

 

 

Михайлова Валентина Олексіївна

google scholar 

Доцентка кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ, кандидатка економічних наук

тел.:+38(0552)326768, (додатковий 270)
e-mail:


 

Старші викладачі кафедри


 

Черненко Ірина Євгенівна

Заступниця декана факультету, старша викладачка кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

тел.: +38(0552)326768, (додатковий 270)
e-mail: 


Викладачі кафедри


 

Азадова Елліна Валеріївна

Викладачка кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ 

тел.: +38(0552) 326745 (додатковий 567)
e-mail:  


 

Козловський Євген Олегович  

Викладач кафедри  комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ 

тел.: +38(0552) 326746, (додатковий 168)
e-mail: 


 

Федянін Павло Костянтинович

Викладач кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики ХДУ 

тел.: +38(0552)326768, (додатковий 270)
e-mail:


 

Полторацький Максим Юрійович

Викладач кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ, доктор філософії з галузі знань 012 Інформаційні технології зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

тел.: +38 050-66-86-238, (додатковий 270) 
e-mail:


 

 

Тарасіч Юлія Геннадіївна

Викладачка кафедри  комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ, доктор філософії з галузі знань 012 Інформаційні технології зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

тел.: +38(0552) 326768, (додатковий 122)
e-mail: 

 


 

Лактіонов Сергій Олександрович

Викладач кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

тел.: +38 050-66-86-238, (додатковий 270)
e-mail:


Асистенти кафедри


 

Сенчишен Денис Олександрович

Викладач кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

e-mail: dsenchishen@icloud.com

Аспіранти кафедри


 

Білоус Марина Богданівна

Аспірантка кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

тел.: +38(0552) 326782, (додатковий 602)
e-mail:


 

Лемещук Олександр Ігорович

Аспірант кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

тел.: +38(0552) 32-67-82, (додатковий 602) 
e-mail: 


 

Соколова Ганна Олександрівна

Аспірантка кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

e-mail: 

 


 

Савченко Сергій Олександрович 

Аспірант кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

e-mail:  


 

Сенчишен Денис Олександрович

Аспірант кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

e-mail: dsenchishen@icloud.com 


Шефкін Богдан Володимирович

Аспірант кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

e-mail:  


Старші лаборанти кафедри


Михайличенко Людмила Олександрівна

Старша лаборантка кафедри  комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

тел.:+38 (0552)326768, (додатковий 270) 
e-mail:


Степаненко Анастасія Миколаївна 

Старша лаборантка кафедри  комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

тел.:+38 (0552)326768, (додатковий 270) 
e-mail: 


Провідні фахівці кафедри


Богданова Тамара Василівна

Провідна фахівчиня кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

тел.: +38(0552)326768, (додатковий 264) 
e-mail:


Коновалова Ірина Олександрівна

Провідна фахівчиня кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

тел.: +38(0552)326768, (додатковий 571) 
e-mail:


Лісовий Дмитро Дмитрович

Провідний фахівець кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

тел.: +38(0552)326768, (додатковий 571)


 
Відповідальний за публікацію матеріалу: Коновалова І.О.
Пропозиції та коментарі надсилайте на e-mail: 

Контакти

Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
Тел.: +38 0552 326768
Вн. тел.: 270
Email: